четвъртък, 30 март 2017 г.

Едва 10% от хората с трайни увреждания в трудоспособна възраст работят у насПо данни на НОИ за 2015 год. 689187 са регистрираните у нас хора с трайни увреждания. От тях 281 000 са в трудоспособна възраст. По неофициални данни едва 10% от тях работят. В статистиката на института обаче не фигурират лицата с 50% намалена работоспособност стана ясно по време на пресконференция на тема „Създаване на заетост за хората с увреждания”.
Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК), акцентира върху  мероприятията и дейностите включени в Шестия европейски форум за социално преприемачество, който се провежда от днес до 2 април в Пловдив. Той допълни, че форума дава шанс за изява на онези, които са в неравностойно положение, но не отстъпват по дух, активност и качество на произвежданите стоки и предоставяните услуги на добра цена, допълни той.
Организатори на събитието са Европейската комисия, Европейският икономически и социален комитет, Министерството на труда и социалната политика, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП), Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) и 8 национално представени неправителствени организации.
Баласопулов сподели, че на откриването на форума, включващ над 100 социални предприятия от над 16 страни,  67 нови и иновативни продукта, изложени в палата 6 на Международния панаир,модно ревю на съвременни облекла, конференция на тема „Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа“, ще присъства и президента на Р. България Румен Радев.
От 5 години в изложението участват и услугите. В Центровете, в Защитените жилища има насоки да се акцентира върху арт и трудовата терапия при работа с хора с много тежки увреждания, които дават много добри резултати и възможност на по-късен етап да се включат в защитена заетост. За съжаление подобна заетост липсва у нас, но вярваме, че в близките години това ще се случи, каза Веска Събева - зам.-председател на НС за интеграция на хората с увреждания. Пи думите и Европейският форум за социално предприемачество е единственото място в момента, където могат да се покажат и успехите от труда и талантът на хора с много тежки увреждания. А панаира е ясно послание за Европейския съюз, че хората в неравностойно положение трябва да бъдат подкрепени още по-решително в бъдеще, като основната задача пред обществото е да се бори срещу дискриминацията спрямо тези хора и да се използва енергията и целият социален потенциал на социалните предприятия. Необходимо е да се разработят схеми по линия на фондовете на Европейския съюз за финансови средства и по-лесен достъп до финансиране за тези социални предприятия, в които работят хора с увреждания.
Елка Тодорова, председател на УС на Националната федерация на работодателите на инвалиди, посочи, че съгласно Националния план за действие по заетостта през настоящата 2017 г. са предвидени 30 нови договора за разкриване на работни места за хора с трайни увреждания (т.нар. субсидирани работни места) по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания в над 260 общини в страната.
По Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания към Агенцията по заетостта през 2010г са работили 2230 лица с трайни увреждания, а през 2015г – 1130.
Същевременно специализираните предприятия и кооперации у нас осигуряват ежегодно около 2000 несубсидирани работни места за хора с увреждания.
Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания - Минчо Коралски представи логото за идентифицирането на стоките и услугите, произведени от социални и специализирани предприятия. С името на знака „Произведено в България от хора с увреждания“, всеки потребител ще знае, че подпомага социалната и трудова реализация на хората с увреждания. Новото е, че знака ще се присъжда от Агенцията на социални предприятия и хора с увреждания.
Всеки посетител ще може на място да се убеди, че става въпрос за продукти, които отговарят на най-високите критерии за качество и същевременно се предлагат на изключително атрактивни цени.
---------------
Социалната икономика в Европейския съюз обхваща приблизително 10% от всички компании (около 2 милиона предприятия) с наети на работа 11 милиона (6% от заетостта на европейско равнище), като на всеки 4 новосъздадени предприятия 1 е социално предприятие.
Над 50 милиарда евро е годишният оборот на сектора, сочат данни на Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП), която обединява 25 национални федерации от 16 държави.

Няма коментари:

Публикуване на коментар