сряда, 11 май 2016 г.

Интернет платформата mApteka.bg - основа за създаване на бъдещата Национална аптечна картаОнлайн картата на лицензираните аптеките и дрогериите в страната ще е обществено достъпна на интернет адрес - www.mApteka.bg и ще се използва от пациенти, фармацевти, медицински
специалисти, институции и бизнес, съобщиха от Българския фармацевтичен съюз (БФС). Тя обединява информация и регистрите на БФС, ИАЛ, МЗ, НЗОК и НСИ, имащи отношение към продажбата на лекарствата.
Интернет платформата е основа за създаване на бъдещата Национална аптечна карта, включваща политики за стимулиране и ограничения при разкриването на аптеки с цел осигуряването на равномерен достъп до лекарства и фармацевтични услуги.
В електронния гид са заложени различни критерии за търсене - населено място, колко и какви аптеки има в него – частни, общински и болнични аптеки, работещи по договор с НЗОК, отпускащи само лекарства без рецепта, а също така и тези, които приготвят медикаменти на място или обслужват протоколите за редки и скъпоструващи заболявания, работно време, визуализация на района и местонахождението на дадена аптека, както и телефони за връзка Търсенето може да става и по конкретни групи лекарства. Информацията ще се актуализира периодично.
Потребителят ще получава подробна информация за всяка аптека в това число и номера на издаденото разрешително и името на управляващия магистър-фармацевт с линк към актуалния му статус в регистъра на БФС. Ако една аптека не се появява на картата, това означава, че не фигурира в регистрите на компетентните органи и съответно няма право да отпуска лекарства. Платформата разполага и с функция да намира маршрут до най-близката аптека или дрогерия, а дори по време на път само чрез няколко клика на смартфона може да се локализира най-близкия обект, от който да се купят лекарства при необходимост.
У нас има 33 денонощни аптеки, но само в една от тях могат да се приготвят лекарства на място. Аптеките, работещи с НЗОК, са 2201, което прави малко над 50% от всички аптеки у нас. В 43 от общо 265 общини на територията на страната пък няма нито една аптека, работеща по договор с НЗОК.
По данни на НСИ около 242 хил. души в страната нямат физически достъп до аптека т.е. до медикаменти.
В София аптеките обслужвани от 2156 магистър-фармацевти са 1109. За сравнение, в другите големи градове Пловдив, Варна и Бургас действащите аптеки са три пъти по-малко (едва 382 в Пловдив, 219 във Варна и 313 в Бургас), а работещите фармацевти – почти пет пъти по-малко.
Към момента у нас съществуват общо 5009 обекта, от които 4197 са аптеки, а останалите 812 - дрогерии. Регистрираните магистър-фармацевти в цялата страна са 6151.
Електронният регистър на БфС, в който са вписани всички магистър-фармацевти, имащи право да практикуват у нас, също ще бъде свързан с уеб платформата.


Няма коментари:

Публикуване на коментар