петък, 16 ноември 2018 г.

Хомеопатичен симпозиум на Европейския комитет по хомеопатия и Международната асоциация по ветеринарна хомеопатия


Той се провежда за първи път у нас от 15 до 18 ноември в столицата, под мотото „Хомеопатията в 21 век – интегрирането и в хуманната, ветеринарна и дентална медицинска практика.
По време на форума д-р Дора Пачова ще презентира темата – „Стратегии за сътрудничество и интеграция на хомеопатията в медицинската практика в България“. Ще бъдат разгледани още „Интегриране на хомеопатията в лечебната дейност на Университетска детска болница, Мюнхен“ – Зигрид Крусе, Германия, „Интегриране на ветеринарната хомеопатия в ежедневната клинична практика в Турция“, – Бану Кантарсиоглу, Турция, „Лечение на деца, страдащи от рак – възможностите на хомеопатията„– Ерфрид Пихлер, Австрия, „Стратегии при епилепсия: Избор на хомеопатично, алопатично лечение или комбинация на двете“ – Щефан Колрауш, Германия/Испания, „Хомеопатия и интегративна медицина при пациенти с диабет тип 2: предварителни резултати от клинично проучване в Центъра по интегративна медицина“ – Росария Ферери, Италия,Приложение на ветеринарната хомеопатия в ежедневната клинична практика в Словения“ – Мириям Блатник, Словения  и др.
Още на времето Петър Димков твърди за хомеопатията, че действа на квантово ниво, което означава, че тя има предимство не само пред официалната, но и пред природната и народната медицина.
Хомеопатията е втората най-практикувана система в Европа и в световен мащаб. Хомеопатично обучение, като допълнителна квалификация се прилага в множество университети и частни учебни заведения в ЕС.
У нас, както и във Великобритания, Румъния, Унгария, Белгия и Словения използването на метода е регулиран законово. Във Франция, Белгия, Латвия, Швейцария и някои области на Обединеното кралство хомеопатичното лечение се покрива от националните, държавни здравни каси, а в други от частните застрахователни компании. В България хомеопатично лечение може да се практикува единствено от лекари. Над 3000 лекари в страната интегрират в практиката си различни алтернативни методи за лечение, включително хомеопатия. А над 2500 от тях са преминали някакъв обучителен курс по хомеопатия. Лекарите хомеопати, които практикуват основно хомеопатична терапия, са около 200, съобщи д-р Дора Пачова, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България.
Все повече лекари се интересуват от метода, защото виждат положителни резултати при своите пациенти. Българското национално сдружение по оториноларингология, например, включва хомеопатично лекарство в препоръките си за лечение на рецидивиращи ангини и Националното сдружение на педиатрите от доболничната помощ одобрява хомеопатично лекарство за укрепване на детския имунитет, допълни тя.
Проучване във Франция показва, че 74% от населението е уверено, че хомеопатичните продукти са ефективни и искат здравната им каса да ги покрива, а 70% заявяват, че ги използват в лечението си като първи избор.
Интегрирането на хомепатията в неонатологията, педиатрията, онкологията, палеативните грижи и т. н. не означава зачеркване на конвенционалната медицина. Напр. в ненатологията се прилага като допълнителна терапия, когато има безпокойство при новородените, при вътремозъчно кървене 3-та степен, при задържане на урина, след операция и др.
Приложението на хомеопатията става все по-популярно и във ветеринарната медицина. Все повече нараства и броя на хората, които са заинтересувани от използването на хомеопатията, както за себе си, така и за своите домашни любимци.
И в животновъдството  все повече се прилага хомеопатията, заради продуктите, които консумираме.
Изобщо хомеопатията е едно добро решение, за да се решат глобалните проблеми на планетата ни.
Всеки трети в Европа се доверява на хомеопатията


Хомеопатията може да помогне в борбата с нарастващия проблем с антибиотичната резистентност. Своевременното използване на хомеопатични средства намалява нуждата от прием на антибиотици  твърди, д-р Елен Рену , президент на Европейския комитет по хомеопатия. Заедно с водещи хомеопати от цял свят, тя участва в първия Международен хомеопатичен симпозиум който се провежда у нас.
Доказателство за популярността на хомеопатията е фактът, че все повече европейци я предпочитат като алтернативен метод на лечение. Около 30% от жителите на Стария континент се лекуват с хомеопатични средства, а над 45 000 лекари са преминали обучения и я използват ежедневно в практиката си. Ако този метод се интегрира в доболничната и болнична помощ  ще е на лице качествено подобряване на услугите в сферата на здравеопазването, ще се  намали продължителността на хоспитализациите, както и разходите по лечение, твърди още тя.
Проучване във Франция показва, че пациентите със семейни лекари, прилагащи хомеопатична терапия, използват значително по-рядко антибиотици при инфекции на горните дихателни пътища. Същото проучване обобщава, че общите разходи за здравеопазване са с 20% по-малко за пациентите, които се консултират с лекари хомеопати. Тази констатация е потвърдена и от множество други проучвания, както липсата на нежелани странични ефекти при прилагане на хомеопатично лечение.
Статистиката за антибиотичната резистентност е стряскаща. 33 000 смъртни случая в ЕС годишно, а в световен мащаб те са близо 700 000. На практика антибиотиците не могат да унищожат все повече бактерии. Резистентността на Escherichia coli, например, към основните препарати нараства в почти всички страни в Европа. Ситуацията се влошава с появата на нови бактериални щамове, резистентни едновременно към няколко антибиотици (мултирезистентни бактерии). Рискуваме да заживеем в свят, в който трансплантациите на органи, химиотерапията и други медицински процедури биха станали невъзможни. А в заплаха за живота ни могат да се превърнат банални бактериални инфекции.

Защо европейците предпочитат хомеопатията?


Този комплементарен лечебен метод (дълготрайно положително въздействие върху организма и строго индивидуалния подход при лечение) е харесван не само в Европа, но и в целия свят от пациенти и лекари.
В Здравен мониторинг, направен в Германия (проучване на фондация Бертелсман, 2014 г.) над 80% от анкетираните са отбелязали, че общото им здравословно и психическо състояние са се подобрили, а здравословните им проблеми са получили облекчение благодарение на хомеопатията. Тази субективна оценка се подкрепя от голям брой международни клинични проучвания, с клинично значими резултати, доказващи облекчаването на болестните симптоми и подобреното качество на живот на пациентите след прилагане на хомеопатично лечение. Други изследвания документират значителното намаляване на употребата на конвенционални медикаменти, когато се използва хомеопатична терапия например 50% по-малко прием на антибиотици при инфекции на горните дихателни пътища.
Хомеопатията е харесвана повече от всякога и в Австрия. Проведена в началото на 2018 г. анкета показва, че над 70% от австрийците вярват в нейната ефективност, над 60% я използват и препоръчват на болен приятел или човек от семейството си. А над 88% смятат, че хомеопатията и конвенционалната медицина би трябвало да вървят ръка за ръка. Такива са и препоръките на СЗО, чиято стратегия за 2014-2023 г. стимулира по-добрата интеграция на хомеопатията и останалите комплементарни терапии в здравеопазването, както и по-доброто им взаимодействие с конвенционалната медицина.
Вече има успешни примери за подобно ефективно взаимодействие в създадени центрове по интегративна медицина, както и болници, в които е интегрирана хомеопатичната терапия в Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Великобритания и др.
За първа болница от интегративен тип у нас може да се посочи сливенската МБАЛ
”Х. Димитър”, където с голям успех вече се интегрират хомеопатията и Шуслеровата терапия като допълнителен лечебен метод. От 2017 г. хомеопатично лечение се въвежда и в отделението по нервни болести при диагнози като травми, инсулти, парализи, тикове, главоболие, неврози, периферен болков синдром, депресии, вертижен синдром и др. Нерядко се налага с хомеопатия да се лекуват алергични реакции и нежелани странични ефекти на конвенционални медикаменти, съобщиха организаторите на Международния хомеопатичен симпозиум.


Пивоварната на „Карлсберг България“ - Благоевград „Пиринско пиво“ бе домакин на последния за тази година тур от Националната бирена академия


„Карлсберг България“ е единственият производител на бира у нас с две пивоварни – в Благоевград и Шумен. Общо в компанията работят 510 души. По данни на Съюза на пивоварите в България (СПБ), средно за една година в България всеки час се произвеждат около 573 хектолитра (573 000 литра) бира, от които делът на „Карлсберг“ е 32%.
За последните 15 години, откакто „Карлсберг“ е собственик на пивоварните в Благоевград и Шумен, капиталовите инвестиции за пълната реконструкция, обновяване и разширяване на двата завода надхвърлят 221 мил. лв. За първото полугодие на тази година са отчетени нови 7 мил. лв. вложения в дълготрайни материални активи. Една от последните големи инвестиции, на стойност 5 милиона лева е тази за изграждането и пускането в експлоатация на модерна пречиствателна станция за отпадни води. Анаеробният биологичен реактор на инсталацията осигурява биологичното третиране на 100% от отпадните води на завода. Това е част от дългосрочните инвестиции на Карлсберг България, които имат за цел да сведат замърсяването от производствения процес до нула. През 2019 година компанията започва изграждането на аналогична станция и в пивоварната на „Шуменско пиво“ в град Шумен. 
Интересен резултат от усилията за опазване на природните ресурси е фактът, че с 4kWh енергия на хектолитър произведено пиво е намален разходът на компанията за последните 3 години. Това означава, че консумацията на природен газ е намаляла с над 15 % на база произведена продукция. Иновативен е и проектът за „short neck” капачки на пластмасови бутилки, които са с по-къса гърловина и по този начин разходът на материал за получаване на преформата е намалял с 1,3 грама.
В пивоварните на „Карлсберг България“ постоянно се подобряват процесите по въвеждане на т.нар. „зелена енергия“ в производството – от  възобновяеми енергийни източници, както и от фотоволтаични системи за ток. 
Методи Стоянов, производствен директор на „Пиринско пиво“ и „Шуменско пиво“, подчерта:
-Стремежът ни да намалим консумацията на природни ресурси и рисковете за хората, които работят в пивоварната ни води до разработването на проекта „Пътят към нулевия отпечатък“. Той се развива в 4 направления, които целят да постигнат нулеви нива на: въглеродния отпечатък; на отпадните води от производство; на безотговорно потребление от страна на консуматорите; на инциденти в индустрията - като зад това конкретно стоят много иновации в направление „Здраве и безопасност на работното място.
„Карлсберг груп“ е една от водещите пивоварни компании с голямо портфолио от бирени брандове и други напитки, които се продават на 150 пазара по света. У нас портфолиото на "Карлсберг България" включва 12 основни национални и международни марки пиво, които се предлагат в 21 различни асортимента и десетки разфасовки на опаковките. По данни на Nielsen, брандът „Пиринско“ е лидер на бирения пазар в България през последните 2 години. От местен, регионален бранд той се превръща в национална бирена марка номер едно. За 2017 година Пиринско държи близо 20% дял в обем (19,7%) от пазара на бира в страната.
По данни на СПБ, честотата на консумация на бира в града на „Пиринско пиво“ – Благоевград през последните години също върви нагоре. Така например през първите 6 месеца на тази година, мъжкото население в Благоевград е консумирало бира 14 пъти месечно, като средните за страната стойности по този показател са 13 пъти месечно. За същия период, дамите от Благоевград  са консумирали бира 4 пъти месечно.
Академията е инициатива на СПБ и има за цел по най-прозрачен и достъпен начин да покаже чистотата и интегритета на пивопроизводството и да даде знание за модерната бирена култура.
Като част от инициативите на Националната бирена академия, СПБ организира периодични посещения на пивоварните в страната. Стремежът е спецификите на пивоварната технология, системите за качествен контрол и чистотата на продуктите в реални условия да бъдат показани пред широката общественост и любителите на бирата. През следващата година Националната бирена академия продължава с нови инициативи и участници.