понеделник, 3 април 2017 г.

От 1 юли подаваме заявленията за безработица и по електронен пътОт 1 юли хората, останали без работа, ще могат да подават заявление за отпускане на обезщетение за безработица и по електронен път. Това ще става чрез електронен подпис или чрез Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт. Това реши служебното правителство на днешното си редовно заседание, като прие промени в осем наредби, с които се намалява административната тежест за гражданите, информира iNews.bg.
Една от тях предвижда отпадане на изискването да се декларира имотно състояние при подаване на заявление за социална пенсия за старост и за персонална пенсия.
Освен по интернет чрез квалифициран електронен подпис или ПИК, заявлението за отпускане на обезщетение за безработица ще може да се подава и на хартиен носител в поделенията на НОИ.
От института ще преценяват, дали съответният човек има право на такова обезщетение, в какъв размер и за какъв период, без да изискват документи за осигурителен стаж, като използват данните от информационната система.
От началото на тази година за хората, останали без работа след 31 декември 2016 г., се вземат предвид годините на осигуряване след 2001 г.
Сред одобрените промени е и въвеждането на осигурителни вноски върху доходите от обезщетения по Кодекса на труда и други специални закони. Такива обезщетения са например дължимите от работодателя на работника при временно отстраняване от работа, при преместване в друго населено място, при трудоустрояване.
Друга промяна предвижда върху средствата за социални разходи да се дължат всички видове осигурителни вноски, а не само пенсионни. В Наредбата за установяване на трудови злополуки срокът за приемане или неприемане на една злополука за трудова се удължава от 7 на 14 дни.


novinite.bg
Снимка:БТВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар