събота, 6 април 2019 г.

Над 50 жени преподаватели взеха участие в семинар на Юнеско - „Мястото на жените в инжeнерните технологии и науки“


По време на събитието бе представена платформа за обмен на добри практики и дискусии в инженерните науки и технологии

Над 50 жени преподаватели /от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Химико-технологичен и металургичен университет – София, Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН), представители на Сдружение „Център за изследване и анализи“ и BCWT (Български център на жените в технологиите)/ взеха участие в семинар, финансиран от ЮНЕСКО по програмата му за 2018-2019 г. По време на семинара бяха обсъждани различни теми, сред които - мястото на жените в инженерните науки и технологии, с какви проблеми се сблъсква жената-инженер, пътят на професионалното ѝ развитие, какви са възможностите на пазара на труда и перспективите за професионално ориентиране, както и бе представена платформа за обмен на добри практики и дискусии.
Тя има за цел да повиши осведомеността за правата и възможностите на жените за участие в ръководства на инженерно-технологични организации, както и да насърчава дамите към избор на кариера в областта на инженерно-техническите науки.
С помощта на платформата ще се разработят серия от механизми и конкретни мерки за подпомагане на жените предприемачи в областта на инженерно-технически направления, ще се стимулира присъствието на младите жени в развитието на технологично–иновативни направления за постигане на целите на устойчивото развитие, както и на условия за професионалната реализация на жените. Чрез работните дейности ще бъдат обединени представители от различните сфери на обществото и ще се споделят добри практики в областта на равнопоставеността на двата пола.
По време на събитието дамите се запознаха и с резултатите от националното проучване за мястото на жените в инженерните науки и технологии. Данните от него показват, че все още има инженерни специалности и науки, които не предразполагат активното участие на жените инженери, и се запазва нагласата, че природните науки, информационните технологии и техническите науки са по-подходящи за мъже, отколкото за жени. Проучването сочи, че има дисбаланс по отношение на висшето образование в инженерно-технологичните науки – 33,8% от мъжете имат такова, докато жените са едва 11,92%, както и при съотношението на мъже-жени в инженерната бизнес среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар