вторник, 9 април 2019 г.

Петият сезон на програма „Киберскаут“ стартира с близо 300 обучени деца


От началото на 2019 г. /стартът на тазгодишната програма/ до март се проведоха 12 двудневни обучения.
Нови 295 петокласника от 10 различни населени места в страната се присъединиха към разрастващата се киберскаутска общност.
Обучителната програма „Киберскаут“ на Центъра за безопасен интернет и Теленор се провежда успешно за пета поредна година и поражда все по-голям интерес сред училищата в страната. За този сезон Центърът за безопасен интернет получи близо 60 заявки за обучения от цялата страна.
По време на обученията новите киберскаути чрез различни интерактивни занятия се запознаха с основните рискове в мрежата и с начините за предпазване и справяне с тях. Те са вече подготвени да съветват свои връстници при проблеми в интернет и да разпространяват сами знание за онлайн безопасността сред други деца, като се организират в отряди и провеждат сами различни дейности.
През първия ден на обучението, посредством учене чрез преживяване в рамките на индивидуална и групова работа, учениците се запознават с основните опасности в интернет: както с техническите /вируси, „хакнати профили“ и др./, така и с рисковете, свързани с мрежата като социална среда /контакти с непознати хора, някои от които могат да бъдат злонамерени, включително и педофили, онлайн тормоза между връстници и др./ и като източник на информация /фалшиви новини, манипулации/. Те извеждат и основните начини за предпазване /антивирусни програми, настройки за безопасност на профила в социалната мрежа, проверяване на информацията, която непознат онлайн дава за себе си/ и реакция /докладване и блокиране, подаване на сигнал и др./.
През втория ден на обучението петокласниците се подготвят да изпълняват трите роли на киберскаута:
1. да дават пример за отговорно поведение, както онлайн, така и „офлайн“;
2. да съветват връстниците си при онлайн проблеми;
3. работейки в екипи, да предават знанията си за онлайн безопасността на връстници, а и на родители, чрез планирани и проведени от самите от тях дейности.
След обучението сертифицираните кибераскаути се организират в „киберскаутски отряди“ и продължават да работят, като изпълняват „киберскаутски мисии“ за разпространяване на знание за онлайн безопасността.

Няма коментари:

Публикуване на коментар