вторник, 26 февруари 2019 г.

Проф. Григор Димитров, член на НС на НЗОК: 50% от разходите за здравеопазване са за сметка на населението


МФ продължава да не внася пълния размер на здравноосигурителните вноски за осигуряваните от държавата лица

Тенденцията показва, че разходите на семействата за здравеопазване са се увеличили 2 пъти повече, отколкото разходите за храна. 50% от разходите за здравеопазване са за сметка на населението, съобщи проф. Григор Димитров експертът по проблемите по здравното и пенсионно осигуряване и член на НС на НЗОК.
Той представи данни за тенденциите в разходите за здравеопазване за последните 10 години (2008 – 2018 г.) по време на Шестия национален бизнес форум фарма – Стратегия Здраве за всички. Подчерта, че поведението на държавата в изследвания период води до дефицити в системата, че нанамалява делът на средствата, които се отделят от републиканския бюджет за здравеопазване, а средствата, които се плащат от домакинствата устойчиво растат. 
По думите му към днешна дата структурата на разходите на НЗОК е силно нарушена. Разходите за болнична помощ са 50% от бюджета на касата, за извънболнична помощ – 13.1%, а за лекарства – около 28%. „За болнична помощ и лекарства даваме 80% от средствата, т.е. ние лекуваме хората в болница и с лекарства“, коментира проф. Димитров. Той допълни, че за изминалия 10-годишен период от бюджета на НЗОК са отклонени 1,9 млрд. лв. към Републиканския бюджет (1,5 млрд. лв.) и бюджета на Министерството на здравеопазването (около 400 млн. лв.). В същото време, без осигуряването на необходимия финансов ресурс, на НЗОК са прехвърлени много дейности. За миналата година средствата за тези дейности са били за 16% от бюджета на касата, с което е била ощетена извънболничната сфера.
„За болнична помощ и лекарства даваме 80% от средствата, т.е. ние лекуваме хората в болница и с лекарства“, коментира проф. Димитров.По думите му МФ продължава да не внася пълния размер на здравноосигурителните вноски за осигуряваните от държавата лица. То плаща за тях минимална вноска, а същевременно 65-70% е разходът на НЗОК точно за тези хора.
Проф. Димитров посочи, че освен липса на политика в държавата по отношение на медицинските кадри, тя липсва и по отношение на здравнонеосигурените лица, с чието лечение се товарят основно болниците у нас. Той подчерта, че липсва също така и устойчивост в нормативна уредба. В подкрепа на критиката си заяви, че ЗЗО е променян над 100 пъти от 2000г. насам.
Зам.-председателят на парламентарната комисия по здравеопазване доц. Лъчезар Иванов, по време на дискусията на Шести национален бизнес форум фарма стратегия „Здраве за всички“, го контрира, че за всичко това вече са взети мерки. 80 % от целите на правителството вече са реализирани чрез законодателни мерки.


Няма коментари:

Публикуване на коментар