неделя, 2 декември 2018 г.

EMPRISE показва - empagliflozin намалява риска от сърдечна недостатъчност, налагаща хоспитализиране в сравнение с DPP-4 инхибитори при пациенти със ЗДТ2 с и без съпътстващо сърдечносъдово заболяване

Първоначалните резултати за ефективността на empagliflozin от EMPRISE (EMPagliflozin compaRative effectIveness and SafEty) – проучване в реалната клинична практика, показаха, че empagliflozin намалява с 44% относителния риск от сърдечна недостатъчност, налагаща хоспитализиране в сравнение с DPP-4 инхибитори в ежедневната клинична практика в САЩ. Анализът на първите резултати от проучването бе представен по време на годишната среща на Американската сърдечна асоциация (AHA) на 10 ноември 2018 г. в Чикаго. Проучването EMPRISE към момента на първия анализ включва 35 000 пациенти със ЗДТ2, започнали лечение с empagliflozin или с DPP-4 инхибитор в периода август 2014 г. - септември 2016 г.
Резултатите от EMPRISE подкрепят данните от проучването EMPA-REG OUTCOME®, което показва 35% понижение на относителния риск от сърдечна недостатъчност, налагаща хоспитализиране (вторична крайна цел) при терапия с empagliflozin, в сравнение с плацебо, добавен към обичайното лечение при пациенти със ЗДТ2 и установено сърдечносъдово заболяване.
Провеждането на проучването EMPRISE продължава. Когато завърши, EMPRISE ще предостави доказателства от реалната клинична практика, включващи сравнителни данни за ефективност, безопасност, използване на ресурсите на здравеопазването и разходи, съпоставяйки empagliflozin и широко използваните DPP-4 инхибитори в периода между 2014 и 2019 г. Първоначалните резултати от EMPRISE, които в тяхната цялост ще оценят първите пет години от употребата на empagliflozin в САЩ (до 2019 г.), към момента представляват данни, събрани за периода между август 2014 г. и септември 2016 г. Резултатите за профила на ефективност ще бъдат актуализирани с натрупването на нови данни. Резултатите за профила на безопасност от EMPRISE все още не са налични и ще бъдат представени в бъдеще. Проучването EMPRISE е инициирано и се провежда от академичните партньори от Отделението по фармакопепидемиология и фармакоикономика в болницата “Brigham and Womens” в Бостън, САЩ и Harvard Medical School. То е част от академично сътрудничество между болницата “Brigham and Womens” в Бостън, Harvard Medical School и Boehringer Ingelheim.
"Изводите от проучването в реалната клинична практика EMPRISE са от решаващо значение за да разберем как резултатите от клиничните изпитвания, оценени като златен стандарт каквото е проучването EMPA-REG OUTCOME®, могат да се пренесат в ежедневната клинична практика за да се постигне намаляване на товара на сърдечносъдовите заболявания. " Първоначалните резултати от EMPRISE показват, че в сравнение с DPP-4 инхибиторите, empagliflozin осигурява кардиопротективни ползи при пациенти със ЗДТ2 с и без сърдечносъдово заболяване„ заяви д-р Уахид Джамал, корпоративен вицепрезидент и ръководител на направлението Кардиометаболитна медицина, Boehringer Ingelheim.
До завършването си, проучването EMPRISE се очаква да даде възможност да се анализират данни от здравните регистри за повече от 200 000 души със ЗДТ2.
От 2019 г. EMPRISE ще се допълни с данни от регистри освен в САЩ, и от Европа и Азия, които ще предоставят резултати от различни региони на света за да може да се оцени използването на empagliflozin в ежедневата клинична практика в меджународен аспект.
Като част от усилията да помага намирането на решения за непосрещнати медицински нужди, Boehringer Ingelheim инициира две големи програми за клинични изпитвания, насочени към подобряване на резултатите и намаляване на заболеваемостта и смъртността при пациенти със сърдечна недостатъчност. Клиничната програма EMPEROR HF се състои от две проучвания от фаза III, изследващи empagliflozin в лечението на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност. Проучванията включват не само възрастни със ЗДТ2, които имат сърдечна недостатъчност, но и пациенти със сърдечна недостатъчност, които нямат захарен диабет. Втората клинична програма -EMPERIAL се състои от две проучвания от фаза III, оценяващи ефекта на empagliflozin върху физическата издръжливост и симптомите на сърдечна недостатъчност при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност с или без ЗДТ2.

Няма коментари:

Публикуване на коментар