четвъртък, 6 декември 2018 г.

120 000 деца - прегледани по Националната програма за профилактика на оралните заболявания, а над 400 000 са със силанизирани зъби


Силанти на първите постоянни молари (6-ти постоянни зъби) се поставят за 8-ма поредна година. Целта на кампанията е, както да се ограничи разпространението на зъбния кариес, така също и да се повиши информираността на населението (деца, родители, учители, бременни жени, медиц. специалисти) относно профилактиката на оралните заболявания, съобщи д-р Виктория Жекова, ръководител на кампанията за поставяне на силанти.
Съгласно данните изнесени от нея - 120 хил. деца у нас са преминали през програмата, а над 400 хил. са със силанизирани зъби. 55% от родителите, по време на преглед на децата им, са разбрали за програмата, 72% от тях са променили начина на четкане на зъбите на децата си, а 77% била силанизирали и други подходящи зъби на децата си, при частно посещение на зъболекар.
По думите на д-р Жекова в последно време постоянните зъби пробиват все по-рано (5-6 год.възраст) и силанизирането трябва да се извърши веднага на постоянните молари. Защото имат форма на обърнат конус, със специфичен релеф и плаката трудно може да се отстрани. Редукция на кариесите се наблюдава в 70-75% в сравнение с несиланизираните зъби, а само 3 месеца след интервенцията микроорганизмите намаляват. Освен това силанизирането е спестило на родителите близо 17 млн. лв.
Зам. министърът на здравеопазването Светлана Йорданова подчерта, че
„Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18-годишна възраст в Република България за периода 2015-2020 г.„ е една от най-добре развитите в страната. До момента в нея са участвали  405 лекари по дентална медицина. А само през 2017 г. са поставени силанти на близо 13 500 деца. За изпълнение на заложените в програмата цели МЗ ежегодно отделя 1 400 000 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар