сряда, 28 ноември 2018 г.

Nestlé PURINA И JA България проведоха иновационен лагер за студенти от ветеринарни специалности


Бъдещите ветеринарни лекари предложиха комплексна концепция за повече възможности за практикуване и работа по време на обучението им по ветеринарна медицина

Студенти от ветеринарни специалности от Лесотехническия университет в София и Тракийския университет в Стара Загора се включиха в иновационния лагер, организиран от Nestlé PURINA® и JA България. Участваха 30 студенти, които бяха разделени в екипи по 5 души, за да работят по предварително подготвен казус, а като резултат от работата им – да предложат цялостна концепция за подобряване на взаимодействието между бизнеса (ветеринарни клиники и амбулатории, фармацевтични компании, компании в сектор „Производство и търговия на храни за домашни любимци“), университетите и студентите по ветеринарна медицина.
Предизвикателството, пред което студентите се изправиха, е как да натрупат практика по време на студентските години, като междувременно имат възможност за допълнителни доходи, с които да си помагат за своето обучение. Проблематиката, която студентите адресираха, се допълва и от предизвикателството пред бизнеса – необходимостта от квалифицирани кадри, които да бъдат подготвени и да могат самостоятелно да работят в реална среда.
Иновационния лагер откри Петър Стоилов, Бизнес Мениджър на PURINA® и Милена Стойчева, Изпълнителен Директор на JA Bulgaria.
На първо място журито класира отбор с „VET Youth“, който предложи цялостна концепция за балансирано развитие в сферата на ветеринарната медицина и осигуряване на тясна връзка с бизнеса за изграждане на трудови навици. Отборът съставен от Рада Узунова, Симона Андреева, Мария Найденова, Цветина Найденова, Петър Миленков предложи анализ, базиран на дървото на проблемите и решенията, както и решения за всяка целева група, а именно студенти, университет и бизнес. Сред решенията бяха заимстване на добри практики от други страни, както и сключване на договори за сътрудничество с бизнеса. Предложената концепция включва създаване на платформа за директна връзка и учредяване на асоциация на студентите по ветеринарна медицина, която да спомага изграждането на мрежа и стабилна връзка между университета, студентите и бизнеса.
Второто място журито отреди на идеите на отбор Teamcare, който предложи платформа за ефективна комуникация между университетите, студентите и бизнеса (ветеринарни клиники, компании за производставо на храни за домашни любимци, фармацевтични компании), както и отбор КЕФ, който предложи концепция за организиране на повече събития, таргетирани за ветеринарни специалисти и оптимизиране на учебната програма.
Събитието завърши с награждаване и обратна връзка към участниците относно тяхното представяне. Иновационният лагер е част от дългосрочната инициатива на Нестле, насочена към младите хора, Nestle Needs Youth.


Няма коментари:

Публикуване на коментар