неделя, 4 ноември 2018 г.

Нестле повишава усилията си в справянето с пластмасови отпадъци и замърсяването


Нестле обедини усилията си с други бизнес организации и правителства с подписването на Глобалния ангажимент за нова икономика на пластмасата ("Глобалният ангажимент") на конференцията "Нашият океан" в Бали, Индонезия.
Глобалният ангажимент е инициатива на Фондацията "Елън МакАртър" и Програмата на ООН за околната среда. Целта му е да преосмисли бъдещето на пластмасите, като прилага принципите на кръговата икономика, в които пластмасите никога не се превръщат в отпадък. Глобалният ангажимент представлява мощна рамка за съвместна работа по решения, които се отнасят до първопричините за отпадъците от пластмаси и замърсяването.
Изпълнителният директор на Нестле Марк Шнайдер заяви: „Глобалният ангажимент е първата стъпка от спешната промяна, необходима ни за да преминем от линейна към кръгова икономика. Надяваме се чрез предприетите действия да се превърнем в добър пример. Ще направим каквото е нужно, за да гарантираме, че нито една от нашите опаковки, включително
пластмасовите, би попаднала в околната среда.
Нестле осъзнава необходимостта от предотвратяване на отпадъци от опаковъчния материал. Това  стои зад поставената цел компанията да направи 100% от опаковките си рециклируеми или повторно използваеми до 2025г. За постигането й, Нестле предприема редица проекти за научноизследователска и развойна дейност.
Нестле продължава да играе активна роля в разработването на добре функциониращи схеми за събиране, сортиране и рециклиране в държавите, в които оперира.

Няма коментари:

Публикуване на коментар