сряда, 14 ноември 2018 г.

Расте броят на болниците, които прилагат лечение на остър мозъчен инсулт с тромболиза


  • Значително е нараснал броят на болниците, които прилагат лечение на остър мозъчен инсулт с тромболиза - от 17 през 2016 година до 37 болници през 2018 година;
  • Нараства и броят на пациентите, на които е приложена венозна тромболиза-утвърден метод за лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт;
  • Скоро се очаква България да покрие критериите на Европейската организация за инсулти (ESO) за брой и рапределение на болниците за лечение на инсулти– най- малко 40 болници трябва да имаме на територията на страната на разстояние 40 минути с автомобил една от друга, които прилагат лечение с тромболиза.
Над 170 специалисти в областта на неврологията от над 20 града взеха участие в 12-тата среща Collegium Praxis Neuroligicae „Шумен и приятели“ 2018, която се проведе в Шумен, с основен акцент - правилната диагностика и последващото лечение на пациентите с остър мозъчен инсулт*. По време на форума бяха представени и дискутирани клинични случаи от водещи болници за лечение в страната. Работната сесия бе организирана от Българското дружество по неврология с подкрепата на фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim.
Срещата бе открита от д-р Ивайло Петров, началник на Неврологичното отделение в МБАЛ - Шумен и акад. Иван Миланов,председател на Българското дружество по неврология, който бе и модератор на събитието, което премина под мотото Лечение на острия мозъчен инфаркт с тромболиза – предизвикателство или ежедневна практика“. В проявата като основни лектори участваха доц. Калпачки, завеждащ клиниката по неврология към УМБАЛ“Св. Анна“ София, доц. Топалов, доц. Гергелчева, д-р Митева и др.
Акад. Миланов представи резултатите до момента за нашата страна, а именно значителното нарастване на болниците, които прилагат лечение на остър мозъчен инсулт с тромболиза, които от 17 през 2016 г- сега са 33 болници. Съответно нараства и броя на пациентите, на които е приложено лечението. Данните са от регистрите на НЗОК и са на базата на резултатите през първата половина на тази година.
Според акад. Миланов страната ни се движи в правилната посока и е на път да покрие критериите на Европейската организация за инсулти. Той съобщи, че от началото на годината 131 болници приемат пациенти с остър исхемичен инсулт, а 33 (25 %) от тях прилагат лечение с тромболиза на пациенти с остър исхемичен инсулт. За да може България да покрие критериите на Европейската организация за инсулти (ESO), трябва да има най-малко 40 болници, които прилагат тромболиза и са на разстояние 40 минути с автомобил една от друга. Това показва, че България е близо до поставената първа цел на срещата през 2016 година.
„Втората цел бе ръст в броя на тромболизите, а третата - да се съкрати времето в болницата “от врата до игла” до 60 минути - данните от международния регистър
RES-Q показват, че времето за България е 55 минути“, уточни акад. Миланов.
По време на събитието доц. Калпачки анализира различни клинични проблеми свързани със съвременно лечение на инсулта, доц. Топалов акцентира върху значението на образната диагностика при исхемичен мозъчен инсулт, а д-р Петров обърна внимание на ефективността на лечението с тромболиза при тежки мозъчни инфаркти.
Той заяви, че хиляди пациенти остават без специализирано лечение, от което се нуждаят. Тромболизата е сред най-революционните постижения на неврологията през последните години, което дава възможност исхемичният мозъчен инсулт да се лекува успешно с ново поколение лекарство, наречено тъканен плазминогенен активатор. Чрез него приложено венозно или директно артериално, запушванията на кръвоносните съдове на мозъка се разтварят и се възстановява нормалното кръвообращение в засегнатата зона на мозъка. По този начин могат да изчезнат симптомите и болните могат да бъдат излекувани в първите три часа от възникването на първите симптоми, като биват и предпазени от загиването на хиляди и милиони мозъчни клетки от мозъчната структура поради липсата на кислород и хранителни вещества.
Тревожната статистика сочи, че всяка година у нас над 50 000 души получават мозъчен инсулт. България е на едно от първите места по смъртност от мозъчни инсулти в Европа, които са третата най-честа причина за смърт у нас. В България повече хора умират от мозъчен инсулт, отколкото от инфаркт на сърцето. Данните сочат, че над 150 000 българи имат повече от един рисков фактор и в следващите няколко години е много вероятно да получат мозъчен инсулт. Навременното диагностициране на мозъчния инсулт и бързото отвеждане на пострадалия в болница са изключително важни за лечението. Най-резултатно лечение се постига в първите часове след инсулта, максимум до 4,5 часа от началото на симптомите, защото след това промените са значителни и трудно обратими.
Главната цел на Европейското дружество за инсулти (ESO) е да намали глобалната тежест на инсултите чрез профилактика, лечение и дългосрочни грижи  за пациентите, насърчаването на най-добрите стандарти в клиничната практика и повишаване на информираността на населението и здравните специалисти относно мозъчния инсулт. По данни на Европейската организация за инсулти ESO на всеки 30 минути един болен с инсулт, който може да бъде спасен, умира или трайно се инвалидизира, защото е лекуван в неподходяща за целта болница. По-малко от една трета от пациентите с инсулт понастоящем се лекуват в специализирани центрове за инсулти. Това означава, че хиляди болни остават без специализирано лечение, от което се нуждаят.
Инсултът е спешен неврологичен инцидент, който може да засегне определен участък, а понякога и целия мозък. Може да бъде предизвикан от руптура на кръвоносен съд (хеморагичен инсулт) или от запушване на кръвоносен съд от съсирек (исхемичен инсулт).
Всъщност по-малко от една трета от пациентите с инсулт понастоящем се лекуват в специализирани центрове за инсулти. Чрез тромболизата пациентите с исхемичен инсулт получават втори шанс за живот и е от изключително значение максимално голям брой хора по света да получат този шанс. За да бъде постигната тази цел е необходимо да бъде увеличен броя на центровете и болниците, специализирани в лечението на инсулти, и да бъде оптимизирано качеството на лечение във вече функциониращите центрове за лечение на инсулти.
Доказано е, че за една секунда загиват 32 000 клетки, т.е. за една минута около 2 млн. клетки губят функциите си, а в края на първия час около 120 млн. мозъчни клетки са в състояние на смъртна опасност или са в недостатъчно функционално състояние в околната на мозъчния инфаркт област, но все още могат да бъдат възстановени напълно, ако се започне навременно, адекватно и правилно лечение. Това определя понятията „терапевтичен прозорец” до 3 часа от началото и първия „златен час” за начало на лечението.
За тромболитичната терапия
*Инсултът е спешен неврологичен инцидент, който може да засегне определен участък, а понякога и целия мозък. Може да бъде предизвикан от руптура на кръвоносен съд (хеморагичен инсулт) или от запушване на кръвоносен съд от съсирек (исхемичен инсулт). Тромболизата с alteplase в разширен времеви прозорец до 4.5 часа за лечение на остър исхемичен инсулт е одобрен в повечето държави от Европейския съюз. Alteplase е единственият препарат, показан за тромболитично лечение на остър исхемичен инсулт, и се препоръчва в международните препоръки за лечение.  Alteplase е първоначално одобрен през 1987 г. във водещите страни по света с показание остър инфаркт на миокарда, последвано от одобрения за приложение при (остър) белодробен емболизъм и остър исхемичен инсулт (регистрираните показания могат да варират в зависимост от страната).

Няма коментари:

Публикуване на коментар