понеделник, 9 юли 2018 г.

Студентите от УАСГ и BLD създават нови места в квартала с акция за облагородяване на Лозенец


Проектът Building Difference, който стартира като образователна практика на студентите от УАСГ, ще подобри 4 междублокови пространства в квартала, заедно с експерти - урбанисти и местната общност

Събитието е стъпка от инициативата на BLD и Студио Прожектиране към Университета за архитектура, строителсто и геодезия (УАСГ) да осъществяват съвременни градски намеси, включвайки активно всички заинтересовани страни и жителите в квартала. В срещата се включиха студенти по архитектура, експерти, активни организации, представители на Община Лозенец, инвеститорите от BLD и местната общност. Най-малките жители на Лозенец също имаха възможност да покажат своите идеи за това какви места искат в квартала чрез Детска архитектурна работилница на тема „Моят различен квартал“.
Проектът Building Difference стартира в края на април, като образователна инициатива с грижа към средата, и официално влезе в образователния план на първокурсниците от УАСГ, като задължителна за тях лятна практическа работилница. През последните няколко месеца студентите имаха за задача да проучат и анализират квартала и неговите проблеми и предизвикателствата на средата, и да изберат най-подходящите локации, нуждаещи се от подобрения. Oсвен студенти, в идентифицирането на местата и избора и реализацията на идеен проект за облагородяване активно участваха и преподаватели от УАСГ, местната общност, районната администрация и инвеститора BLD. В резултат са избрани четири междублокови пространства, които ще бъдат почистени и обезопасени, а към тях ще бъдат добавени и различни нови елементи, които да ги превърнат в удобни и социални места за местната общност.
За осъществяване на лятната практика, студентите и техните преподаватели имат подкрепата на Община Лозенец, както и експертите по урбанизъм Ангел Бондов и Тодор Кесаровски – координатори на най-мащабния досега placemaking проект в България “The Spot_Място“.


Няма коментари:

Публикуване на коментар