четвъртък, 7 юни 2018 г.

Новите тенденции в терапевтичния алгоритъм на ХОББ потвърждават ползите от лечението с LAMA/LABA


ХОББ или хронична обструктивна белодробна болест е нарастващ световен здравен приоритет и СЗО прогнозира, че ще стане третата водеща причина за смъртност до 2030 г. На 24-25 май 2018 г. във Виена се състоя регионална среща (CEE Respiratory Expert Forum), на която водещи експерти по респираторни заболявания и пулмолози дискутираха новите тенденции в лечението на ХОББ и какво означават те за контрола на заболяването.
Двудневният форум бе организиран от Boehringer Ingelheim. В него взеха участие над 130 експерти от 13 държави от Централна и Източна Европа, сред които България, Австрия, Чехия, Русия, Румъния, Словения, Канада и Великобритания.
Намаляването на симптомите на ХОББ и рискът от екзацербации в бъдеще са двете основни цели при лечението на ХОББ, тъй като дългосрочната прогноза за пациентите след хоспитализация поради екзацербация на ХОББ е лоша - 50% от пациентите умират в рамките на пет години. Според международните препоръки на GOLD 2018, LAMA/LABA терапиите като tiotropium/olodaterol играят водеща роля в контрола на лечението на ХОББ и спомагат за постигането на тези цели
Boehringer Ingelheim изследва ефикасността и безопасността на tiotropium/olodaterol при ХОББ в широкомащабната програма за клинични изпитвания TOviTO® Фаза III с участието на над 16 000 пациенти. Последното и финално проучване в програмата TOviTO® е проучването DYNAGITO®, чиято основна цел бе да установи дали терапията с LAMA/LABA като tiotropium/olodaterol предлага намаляване на честотата на умерено тежките и тежки екзацербации спрямо употребата на стандартно лечение само с tiotropium. Резултатите от проучването, което бе наскоро финализирано, показват, че при пациенти с ХОББ  фиксираната дозова комбинация tiotropium/olodaterol 5/5µg, доставена с инхалатор Respimat намалява честотата на умерено тежките и тежки екзацербации спрямо tiotropium. Също така не са установени нови нежелани събития или данни, свързани с безопасността. Данните показват, че комбинацията tiotropium/olodaterol има сходен профил на безопасност като tiotropium.
Коментирайки резултатите от проучването DYNAGITO®, проф. Аршанг Валипур заяви: -Знаем, че tiotropium е най-предписвания медикамент в света за лечение на ХОББ. Резултатите от програмата TOviTO® обаче, потвърждават експертните препоръки, базирани на доказателствата, че двойната бронходилататорна терапия LAMA/LABA играе централна роля в лечението на пациентите с ХОББ и tiotropium/olodaterol подобрява белодробната функция, намалява симптомите и осигурява по-добро качество на живот още в началните етапи на заболяването, в сравнение с лечение само с tiotropium. Резултатите, демонстрирани в проучването DYNAGITO®, имат важен принос в нашето познание за ефектите от лечението на пациенти с ХОББ. Те показват понижение на честотата на умерено тежките и тежки екзацербации при лечение на пациентите с комбинирана терапия tiotropium/olodaterol спрямо стандартното лечение само с tiotropium – медикамент, който е труден съперник за сравнение, доказал своята ефективност по отношение намаляване на риска от екзацербации в дългосрочен план и реални условия. Също така е важно да отбележим, че резултатите подкрепят настоящите препоръки на GOLD 2018 за централната роля на LAMA/LABA в лечението на пациенти с ХОББ. Аз лично считам, че резултатите от DYNAGITO® са от изключително значение и поставят крайният крайъгълен камък на едно 5-годишно пътуване, което определи, че употребата на два бронходилататора дават по-добри резултати, отколкото терапията с един. Имаме огромен набор от доказателства за лечението с LAMA/LABA при ХОББ, а сега разполагаме и с много убедителни данни, които ни дават увереност, че можем да лекуваме нашите пациенти с ХОББ с двойна бронходилатация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар