сряда, 20 юни 2018 г.

Бизнесът работи усилено в посока постигане на 100% кръгова икономика


Участниците в Деветия национален зелен форум 2018 се припознават като един от основните носители на прехода към кръгова икономика и вече си поставят все по‑високи цели

Бизнес и институции се обединиха около идеята за функциониране с нулеви отпадъци по време на състоялия се вчера Девети национален зелен форум, организиран от сп. Мениджър в партньорство с най-голямата организация за разделно събиране и предаване на отпадъци от опаковки - ЕКОПАК България. Основен фокус на събитието беше бизнес трансформацията в глобален мащаб, както и кръговата икономика като бъдеще, което вече е тук.
Сред участниците на форума бяха Нено Димов, Министър на околната среда и водите; Милена Драгийска, главен изпълнителен директор, Лидл България; Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК България; Емануел Артур, изпълнителен директор, Нестле България; Ловорка Кекез, Мениджър "Околна среда" на "Кока Кола ХБК"; Катерина Миланова, мениджър Корпоративни комуникации и устойчиво развитие в „Загорка“ АД и др.
В експозето си министърът на околната среда и водите Нено Димов, който откри Деветия национален зелен форум, подчерта:
-Кръговата икономика е напълно нова концепция на живот, която трябва да възприемем. Тя ще бъде подчинена на нов модел на т.нар. йерархия на отпадъците.Първото, което ще стои най-високо в йерархията на кръговата икономика е предотвратяването на отпадъка – т.е. така да бъде направен продуктът, че да не води до отпадък. Втората най-важна задача ще е удължаването на живота на продуктите, особено на електроуредите, т.е. свеждането до минимум на отпадъците за депониране. Целта, която ЕС ще заложи е отпадъците за депониране да бъдат сведени до 10% във всяка държава. Третото стъпало на йерархията на отпадъците е разработването на продукти, които са лесни и напълно пригодни за рециклиране, подчинени на т.нар. екодизайн. Най-късно до 2022 г. трябва да влязат в сила изискванията на екодизайна, а в България ще се опитаме дори да го въведем по-рано – така да бъдат изработвани продуктите, че да отговарят на йерархичната структура на възможностите на кръговата икономика.
Предизвикателствата пред всички по отношение на въвеждането на кръговата икономика са и възможности, които ще отворят нови работни места, ще генерират инвестиции. Това отбеляза Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК България. Той обърна внимание, че според новите изисквания по пакета за кръгова икономика на ЕС, от 22,5% в момента целите за събиране на пластмасови отпадъци скачат на 75% през 2030 г.
Лидл България представи цялостен модел за устойчиво развитие, който е интегриран в бизнес модела на компанията. Конкретно в частта с рециклиране, Lidl постига 100% рециклируемост на използваните опаковки и това става още на ниво магазини, като служителите са обучени за разделно събиране по видове. Само за 2017 г. над 8700 тона отпадъци от опаковки са предадени за рециклиране от Лидл България, посочи Драгийска и допълни, че компанията си поставя за цел до 2025 г да намали с още 20% пластмасовите отпадъци.
Всяка една пластмасова бутилка да бъде рециклируема е голямата цел, която си поставя за близкото бъдеще и Кока Кола ХБК, съобщи Ловорка Кекез, Мениджър "Околна среда". Компанията, която оперира в 23 държави на 3 континента, вече е намалила с 22% количеството използвана вода за производство, а 40% от опаковките, които пуска на пазара, са рециклирани. Отпадъците, които депонира, са спаднали с 83%. Като част от решенията за кръгова икономика, които вече се прилагат от системата на Кока-Кола е рециклиране на мокрите етикети, въвеждане на оборотни стъклени бутилки и намалено тегло както на стъклените, така и на пластмасовите бутилки.
„Като компания номер едно в света за храни и напитки за нас е от особено значение да бъдем свързани с всичко важно за бъдещето на света и природата“, заяви Емануел Артур, изпълнителен директор на Нестле България. „В последните няколко години сме намалили с над 33% газовите емисии от нашите производства, над половината от нашите фабрики по света не депонират отпадъци на сметища, в това число и фабриката в България“, посочи Емануел Артур. За последните почти 30 години Нестле редуцира повече от 18 хил. тона опаковки на готови продукти, което е еквивалент на това да спрат да се движат завинаги над 84 хил. автомобили. Нов ангажимент на компанията е до 2025 години всички опаковки на продукти на компанията да се рециклират или да се използват повторно.
С 6% в сравнение с 2015 година е намалила използването на вода „Загорка“ АД, като за същия период е постигнала и 41% намаляване на въглеродните емисии в производството, съобщи Катерина Миланова, мениджър Корпоративни комуникации и устойчиво развитие в компанията. 29% от електроенергията, която използва пивоварната, е от възобновяеми източници. „Загорка“ има високи цели за постоянно намаляване на количеството отпадък през намаляване на теглото на бутилките, а един от най-успешните й проекти до момента е премахване на хартиените етикети, което е довело до спестяването на 45 тона хартия. Новата стратегическа цел на компанията е всички опаковки да могат да бъдат използвани отново. Сред големите зелени успехи на „Загорка“ е и това, че вече успява да рециклира и 99.6% от отпадъците си.
В заключение, всички участници във форума се обединиха около идеята, че бизнесът е един от основните носители на прехода към кръгова икономика, а от представените постижения стана ясно, че компаниите вече си поставят нови, все по-високи цели за постигане на бизнес трансформацията в глобален мащаб, диктувана от общите цели за устойчиво бъдеще на планетата. През последните години се наблюдава истинска зелена революция в бизнес философиите на компаниите, които се превръщат в двигатели и посланици на новата вълна за живот с нулеви отпадъци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар