четвъртък, 24 май 2018 г.

Мусала Софт бе партньор на XXX Републиканска студентска олимпиада по програмиране


Тя се проведе в София от 18 до 20 май 2018 г. под домакинството на Нов български университет. Участници в нея бяха най-изявените студенти на България в областта на компютърните науки и информационните технологии.
На първо място се нареди Американски университет в България, а ето и пълното класиране на висшите учебни заведения, които се включиха в републиканската олимпиада:
1. Американски университет в България
2. Софийски университет „Св. Климент Охридски"
3. Нов български университет
4. Технически университет - Варна
5. Русенски университет „Ангел Кънчев"
6. Бургаски свободен университет
7. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
8. Технически университет - Габрово
9. Университет по библиотекознание и информационни технологии
В обръщението си към студентите непосредствено преди церемонията по награждаване Делян Лилов, изпълнителен директор на Мусала Софт сподели: „Състезателното програмиране освен технологични познания дава много повече – то развива аналитичното мислене и уменията да се справяш с проблеми, способностите за стройно и елегантно изказване на мисълта и състезателния дух и като цяло стремежа към развитие.“
Домакин на предстоящата на 17-18 май 2019 г. XXXI Републиканска студентска олимпиада по програмиране ще бъде Бургаски свободен университет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар