четвъртък, 17 май 2018 г.

Болница „Пулс“ разширява изследователската си програма за клинични проучвания в партньорство с TriNetX


Многопрофилна болница за активно лечение „Пулс“, единственото частно многопрофилно лечебно заведение в Благоевградска област, обявява партньорство с TriNetX - глобална мрежа за клинични проучвания, с цел да разшири дейността си по клинични изпитвания, като се включи в процесите на по-ранен етап.
-Амбицията ни е да разберем по-добре процесите при осъществяване на клиничните проучвания, за да успеем да привлечем повече подходящи за нашите пациенти изпитвания още в началната им фаза. След като опознахме добре дейността на TriNetX, най-силно ни привлече възможността за тясна работа с биофармацевтични компании.Проучихме няколко други компании със сходна дейност и преценихме, че моделът и платформата на TriNetX най-добре ни пасва. Вече започнахме да използваме платформата и да попълваме въпросници, свързани със съответната приложимост. Само за една седмица, откакто се интегрирахме, успяхме да формираме нови пациентски групи и да се уверим, че не сме пропуснали възможността за някой от подходящите пациенти да бъдат включени в клиничните изследвания, които се провеждат в момента в болницата, коментира Васил Щерев, ръководител на програмата за клинични проучвания в болницата.

--------
TriNetX е най-бързо разрастващата се мрежа за сътрудничество в областта на клиничните изпитвания, като включва в себе си над 70 здравни организации, представляващи стотици лечебни заведения в 11 държави. До момента TriNetX е представила над 1 500 клинични проучвания пред партньорите си.
Членовете на мрежата имат пълен достъп чрез облачна технология до платформата с базата данни проучвания на TriNetX, като това дава възможност за осъществяване на различни анализи на данните на пациентите, да се откриват тенденции и да се разработват стратегии за лечение в реално време. Здравните организации в мрежата получават безплатно цялото необходимо оборудване, софтуер и обслужване за интегрирането в платформата на TriNetX. Този уникален интеграционен подход щади максимално технологичните ресурси на партньорите и прави достъпът им до базата данни бърз и лесен, надграждайки вече съществуващите масиви от информация в собствените им системи (като напр. i2b2 и OMOP). След интеграцията изследователите вече могат чрез удобен интерфейс да обработват, обобщават и анализират здравните показатели на пациентите, запазвайки тяхната анонимност. Системата постоянно се обогатява с нови инструменти за визуализация и анализ.
Обобщените данни на биофармацевтичните компании и изследователските центрове, членуващи в мрежата, също са достъпни за всички партньори в TriNetX, като за научни цели всеки конкретен показател и тенденция могат да бъдат проследени назад до конкретния пациент. Това позволява на изследователите да групират пациентите спрямо заболяванията им по такъв начин, че те да бъдат максимално точно и тясно подбрани за най-подходящите за тях клинични проучвания. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар