неделя, 6 май 2018 г.

Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, The Coca-Cola Company и Unilever планират тестово въвеждане на Усъвършенствана система за етикетиране на хранителния състав с цветово кодиране (ENL) в избрани страни от ЕС


Резултатите от тези тестове в реално време ще подпомогнат процеса на ЕС за оценка на възможностите за хармонизирано етикетиране в Европа, който стартира на 23 април 2018 г. на съвместно заседание на ЕС за етикетиране на хранителния състав върху опаковките.
Компаниите приветстват ръководения от Европейската комисия процес за оценка на схемите за етикетиране и призовават за хармонизиран подход в цяла Европа, който да подкрепи информирания избор на храна.
ENL схемата е доброволна инициатива, отворена за всяка организация, която цели да подпомогне избора на по-здравословни храни чрез предоставяне на опростена, лесна за разбиране и съдържателна информация за хранителния състав на храните и напитките. ENL надгражда вече съществуващата в ЕС монохромна схема на препоръчителен дневен хранителен прием, която е позната на над 500 млн. потребители, като добавя цветове към стойностите, които отразяват хранителното съдържание на действително консумирана порция*. 
Предлаганият етикет ще предостави на потребителите точна информация какво се съдържа в действително консумираната от тях порция храна. В отсъствието на общоевроейска дефиниция за размер на порция, ENL компаниите потърсиха научна експертиза за разработването на надеждна методология за определянето на референтен размер на порция за храни и напитки в ЕС. ENL схемата е разработена така, че да надгради това, което вече се използва от потребителите, да е в съответствие със законодателството на ЕС и да бъде приложима в целия ЕС.
ENL схемата беше разработена през изминалата година, като през този период участващите компании се консултираха с научни експерти и специалисти по храненето, сътрудничиха си със страни-членки, неправителствени организации и други заинтересовани страни от обществеността, за да предоставят обективна обратна връзка. Преди всичко основен двигател за ENL бяха потребителските възприятия. Първоначалното предложение възникна в резултат на факта, че цветните етикети имат потенциала да увеличат броя на хората, правещи здравословен избор с 18%, което води до 4% намаление на приема на калории.
Изводите от наскоро приключило проучване за модела ENL, обхващащо 3500 потребителя в 7 страни-членки на ЕС, са:
  • 8 от 10 потребителя смятат, че ENL етикетът е лесен за разбиране и им помага да преценят хранителния състав на храни или напитки, като им позволява да направят информиран избор с един поглед;
  • Има ясно предпочитание за цветен етикет спрямо монохромнен етикет с препоръчителен дневен прием;
  • Европейските потребители като цяло предпочитат етикетиране „на порция“ пред етикетиране „на 100g“, когато става въпрос за сравнение на съдържание на хранителни вещества на различни продукти, използвайки етикет с цветово кодиране . 
Участниците в ENL схемата твърдо вярват, че това ще позволи диалог около всички предлагани схеми за етикетиране на хранителния състав в Европа и в крайна сметка ще доведе до по-координиран, общоевропейски подход за етикетиране на хранителния състав върху опаковките.
Компаниите  призовават Европейската комисия да определи размери на порция, както се изисква в Регламента за предоставяне на хранителна информация на потребителите. Към днешна дата в Европа няма стандартизирани или регламентирани размери за порция, въпреки че производителите на хранителни продукти вече предоставят на потребителите информация на порция. Хармонизацията в тази посока би осигурила яснота за потребителите и сигурност за бизнеса.


* Това се отнася до подхода на ENL, базиран на обобщаването на данни от потребителски проучвания в Европа и предоставящ размер на порция, който отразява средната консумация на даден продукт.Няма коментари:

Публикуване на коментар