четвъртък, 31 май 2018 г.

За първи път в Европа: Гинекологични операции с хелий правят в Бургас


Последно поколение лазерна гинекология започва да се практикува в УБ „Дева Мария“ в Бургас. Първите операции с иновативната техника са планирани за 7 юни, а оператор е известният гинеколог д-р Георги Хубчев, главен консултант на отделението по акушерство и гинекология в болницата.
Само преди ден той направи първата вагинална хистеректомия в България с плазмен лазер, използващ хелий. Благодарение на модерната технология, пациентката е в състояние да се прибере вкъщи само 24 часа след операцията. 
-Бъдещето на медицината е във високите технологии, които дават възможност за минимално кървене и бързо възстановяване на пациента. С апаратурата, с която разполагаме, могат да се направят всички гинекологични операции с максимална прецизност и по възможно най-щадящия за пациентката начин,  споделя д-р Хубчев.
Известният гинеколог е внедрил в практиката си  апарата J-plasma на американската компания Bovie Medical, който съчетава студена хелиева плазма с радио-честотна енергия и дава възможност за широкообхватна оперативна дейност по възможно най- щадящ метод.  Плазменият лазер, използван от д-р Хубчев, е патентована технология и няма еквивалент на пазара. Той използва процеси за йонизация на хелия, за да получи стабилен, фокусиран лъч от йонизиран газ, който дава на опериращия по-голяма прецизност и възможност за минимална инвазивност при операциите. Рискът от увреждане на околната тъкан е минимален, намалени са всички странични ефекти, а дължината на плазмения поток е контролирана и точна на микро равнище. Уредът позволява по-добра видимост за оператора, отлична гъвкавост и контрол на енергията. С минимални усилия, в случай на нужда, може да се премине към електрокоагулация.
Джовани Гравагно, директор за международни продажби на компанията  производител коментира, че не знае за друг случай, в който технологията е използвана за гинекологична операция в Европа, което прави иновацията на д-р Хубчев постижение в европейски мащаб.


Няма коментари:

Публикуване на коментар