четвъртък, 31 май 2018 г.

“Екопак България” - отново запазва лидерската си позиция по разделно събиране на отпадъци с 41,5% пазарен дял


Организацията изпълни целите на своите членове за рециклиране на отпадъци от опаковки за 2017 г. 

Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК България ЕАД, отчете дейността на компанията за изминалата година и очерта предизвикателствата в  прехода към кръговата икономика. От изнесените от него данни стана ясно, че през 2017 г. “Екопак България”  е събрала и рециклирала 96 209, 96 т отпадъци от опаковки, което е  - 61,25% от декларираните от производителите количества опаковки на българския пазар, като целта определена от МОСВ е била  - 60%. Компанията запазва отново лидерската си позиция с 41,5% пазарен дял.
1213 компании-членки на организацията са декларирали, че през 2017 г. са пуснали на българския пазар 157 085,08 т опаковки. От тях Екопак България е събрала разделно и предала за рециклиране 96 209,96 т  отпадъци от опаковки. От които  45723,57 т  са били хартия, 21666,38 т -  стъкло, 17159,92 т - пластмаса, 4725,54 т - метал и 6865,23 т - дървесина.
Компанията е разширила обхвата си  за м. г. като е сключила договори с 22 нови общини и в момента управлява системите за разделно събиране на отпадъци в 83 български общини с население от 2 570 688 жители. Т. е по данни на МОСВ обслужва 15 822 цветни контейнера - син, жълт и зелен . Планирано е поетапното увеличаване на броя им, за да бъдат обхванати още 200 000 души до 2019 г.
42 са камионите с интегрирана GPS система , които извозват различните видове отпадъци от контейнерите на организацията. Системата следи в реално време графика и маршрута на всеки един от тях. “Екопак България” работи с 27 рециклиращи предприятия в страната и с 19 сортиращи инсталации, 15 от които са собствени. Компанията осигурява  250 работни места.
В заключение той подчерта:
-Подготвяйки се за въвеждането на новите изисквания, заложени в пакета на ЕС „Кръгова икономика“, ще инвестираме 1,2 млн. лв. в изграждането на нова инсталация за сортиране на пластмаса и хартия в София и региона и в разкриването на нов информационно-образователен център за деца и ученици. Новата инсталация  ще е с 5 пъти по-голям капацитет и ще  може да сепарира автоматично, както пластмасовите отпадъци, така също  и алуминия. Но това няма да бъде достатъчно и то ще бъде изкупуван и от пунктовете за предаване на отпадъци. Ние ще сме първите на балканския полуостров, които ще отделяме RDF отпадък. Целта  е до 2030 г. страните-членки да събират и рециклират 85% от този вид опаковки. На практика означава всеки продаден кен да бъде събран разделно и  рециклиран. Това се налага поради  рязко увеличаване на потреблението на напитки в кенове. Събирането и преработването на алуминий ще бъде изцяло нова цел, която тепърва ще залегне в екозаконодателството в ЕС.
Предстои окончателно да бъде приет новият пакет на ЕС "Къргова икономика", в който най-големите предизвикателства ще бъдат заложените още по-високи цели за събиране и оползотворяване на отпадъци. Една от мерките ще бъде пълна забрана за употреба на 10 вида пластмасови изделия  - прибори за хранене, чинии, чаши, сламки, клечки за уши, пръчки за балони и др.. До 2030 г. всички пластмасови опаковки трябва да бъдат рециклируеми или биоразградими, а държавите ще бъдат задължени до 2025 г. да постигнат 90% събираемост на пластмасови отпадъци, което  ще доведе и до значително намаляване замърсяването на планетата.
Мариана Петкова, мениджър Комуникации в “Екопак България” подчерта, че за да се въведе успешно кръговата икономика, трябва да продължат  образователните инициативи, комуникационни и информационни кампании сред населението и в училищата, но с партньорството на общините. Промяната на съзнанието и формирането на отговорно отношение на гражданите да събират и изхвърлят разделно отпадъците е наша мисия, защото така не само ние ще постигаме поставените цели, но и страната ни ще бъде по-чиста, каза тя и в своето експозе  се спря на най- значимите реализирани до момента кампании  на организацията. Така напр. стана ясно, че през 2017 г. най-голям дял в инвестиционната програма на компанията има продължаващата подмяна на контейнерите тип „ракла“ с контейнери тип „иглу“ – 1 209 000 лв..
Инициативата  „Книги за смет“ направи своята 5-годишнина и в нея  са участвали над 10 000 души. Събрани  са 16 т пластмаса и са раздадени над 14 000 безплатни книги.
Кампанията „Стара хартия за нова книга“ е събрала общо 8 250 деца - екоактивиси, които са предали  43 т. хартия. Така са спасили 560 дървета и са получили   9 600 нови детски книги.
Пътуващото куклено шоу „Нахрани ме! Ям разделно!“ вече 4 години пък провежда своето турне из страната в Димитровград, Разлог, Бургас, Дупница и т. н.. Целта му е най-малките да бъдат обучени в  разделно събиране на отпадъците и вече над 6 000 деца са ревностни защитници на природата.
А в „Златното перце“ над 250 деца от 1 до 7-ми клас се включиха в 12-то издание на ученическия турнир по бадминтон за купата на София и др..
От рециклирането на 96 209 т. отпадъци от опаковки са спестени – 1 453 095 л. вода, 148 669 барела петрол, 384 922 куб. м. от обема на депата у нас, изсичането на 594 406 дървета и 311 166 237 кВmч електроенергия.                                         
До 2020 г.  директива (рециклирането на пластмаса от 22,7% да достигне 55%, хартия и картон от 60% до 75% и алуминий от 0% да достигни до 75%. До 2030 г. тези проценти трябва да са: 75%, 85%, 85% ) ще трябва да бъде имплементирана  в страните – членки на ЕС. Страните непостигнали целите ще бъдат подложени на сериозни санкции.Няма коментари:

Публикуване на коментар