неделя, 29 април 2018 г.

Lidl ще намали с 20% използваната пластмаса до 2025 г.


В продължение на няколко години Lidl развива политика за устойчиво развитие, която включва постепенно избягване и намаляване на опаковъчните материали, като в същото време подобрява възможностите за рециклиране. Като естествено продължение на тази политика, веригата поема ангажимента да намали и използваната от нея пластмаса за всички продукти собствена марка с 20% до 2025 г.
За да постигне целта си, компанията ще следва стратегия, съсредоточена върху програма, която затваря цикъла на производство – по-широко търсене на рециклируеми материали, въвеждане на възобновяеми ресурси и системи за повторна употреба. По този начин ще се предотврати използването и изхвърлянето на огромно количество пластмаса, която не може да бъде рециклирана.

Няма коментари:

Публикуване на коментар