четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Успех в ограничаването на прекомерната употреба на алкохол сред студентитеПерно Рикар поднови партньорството си с програма Еразъм (ESN)
за осма поредна година
От 367 000 студенти, участващи в програмата, 88,8% я възприемат за полезна. 61% потвърждават, че са променили консумацията си на алкохол по време на парти


Перно Рикар поднови партньорството си със студентската мрежа "Еразъм" (ESN) за осма поредна година. Споразумението, подписано в Брюксел, има за цел да продължи прилагането на ефективна програма за повишаване на осведомеността сред студентите относно прекомерната употреба на алкохол.
Независима външна оценка на програмата подчертава ефективността й, както и положителното развитие по отношение на консумацията на алкохол сред студентите. Над 61% от интервюираните потвърждават, че са променили навиците си по време на парти. 
Успешно провеждана в 32 страни, инициативата „Отговорно парти” позволи да бъдат организирани повече от 580 събития, по време на които студентите от мрежата на ESN споделят с колегите си конкретни съвети относно отговорната консумация на алкохол, както и различни полезни техники. С проблема са запознати 367 000 европейски студенти, които вече знаят как да консумират алкохол с мярка.
За втори път тази година Перно Рикар поръча независимо проучване относно поведението на студентите и потреблението им на алкохол. Последното проучване е извършено от изследовател от университета Louvain-la-Neuve, и включва оценка на програмата "Отговорно парти". Заключенията показват положително развитие в практиките на потребление сред младежите. След събирането на данни от над 30 000 студенти, се установява, че две трети (67,5%) от тях не се считат за поемащи голямо количество алкохол за кратко време при нередовна консумация(Binge Drinking). Почти 90% от интервюираните заявяват, че програмата е полезна, а един от всеки двама вярва, че тя помага да се повиши осведомеността.
Според последните данни от ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other Drugs), който провежда паневропейски анализ на пристрастяващите практики сред младежи под 16 години (96 046 ученици, интервюирани в 35 страни), за четири години консумацията сред подрастващите в повечето държави е намаляла в сравнение с  2011 г. Във Франция например процентът достига 30 на сто.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар