четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Националният център за рехабилитация на слепи е признат за Национална представителна организацияна национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за нов тригодишен период, съобщиха от пресцентъра на МС. Акцентът в дейността на сдружението е извършването на основна рехабилитация, обучение, предпрофесионална и професионална подготовка и преквалификация на зрително затруднени лица за тяхната пълноценна интеграция в обществото.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към МС. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.

Няма коментари:

Публикуване на коментар