неделя, 29 октомври 2017 г.

БСК няма основания за подкрепа на проекта на бюджет на НЗОКпоради отказа от реформиране на здравно осигурителната система и поради късното представяне на текста, подлежащ на съгласуване в НСТС, се казва в становище на Българската стопанска камара (БСК) по предложения от НЗОК - Бюджет 2018.
Според документа трябва да бъдат предприети незабавни мерки – не по-късно от края на ноември – за предотвратяване продължаващата разруха в общинското здравеопазване и колапса на общинските болници, по-голяма част от които имат значителни по размер просрочени задължения за консумативи, лекарства, външни услуги и персонала.
В документа се отбелязва, че в мотивите към проектобюджета липсва информация за отчетните данни за дейността на НЗОК, на основата на които може да се направи анализ на предложените параметри на бъдещата дейност.
Липсва още и информация за броя на осигурените лица, тяхната структура, включително по източници на направени осигурителни вноски, както и разходите за пациентите по отделни групи осигурени и неосигурени лица.
Липсват също така и предложени мерки за електронизацията на осигурителната система и очаквания ефект, както и за преоценка на заплащането по клинични пътеки и необходимите  него средства за това; остойностяването на дейностите в здравната система; основни насоки на контролната дейност и очаквания ефект; практиката по определяне на лимити по болнични заведения; подобряване на ефективността на работа на регионалните структури; осигуряване нормалната работа на общинските болници.
В новия бюджет на НЗОК се залагат диспропорции между вноските, които държавата прави за осигуряваните от нея лица и разходите за тяхното здравно осигуряване, се посочва в становището на БСК. В него се посочва, че в проектобюджета не се предвижда увеличаване на дела на разходите за извънболнична помощ, за сметка на прехвърляне на дейности от болничната помощ, както и, че липсват решения за ограничаване на разходите за лекарства, които достигат до 30% от бюджета, при средно равнище за страните от ЕС 15- 18%; че няма заложени  -  политика и действия за плащанията от натрупаните задължения за лечението на осигурените лица в чужбина и че е изключително тревожно състоянието на общинските болници, голямата част от които са пред фалит.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар