петък, 8 септември 2017 г.

За достоен живот на хората от - СеверозападаДо този момент средствата за дейността на новосъздадената Фондация „Проект Северозапад“са единствено от дарения


В началото на септември с партньорството на Община Мездра започва предоставянето на услуги в дома за възрастни хора. Във всички 28 населени места от общината ще се предлагат услугите „домашен помощник“ и „социален асистент“.
За нуждите на дейностите по предоставяне на грижи в домашна среда, с подкрепата на Фонд „Нашите родители“ на Фондация BCause ще бъде осигурен и социален работник.
Паралелно с това, от септември започват ремонтните дейности, свързани с изграждането на склад за дарена храна в Лютиброд. Складът ще получава и разпределя към социалните институции в региона храна, дарена от производители, преработватели и търговци. Тази дейност на фондацията ще се осъщствява в партньорство с Българска Хранителна Банка.
Предисторията на Фондация „Проект Северозапад“ отвежда към 2014 година, когато стартира мащабно проучване на Северозападния регион с подкрепата на Фондация BCause. Тогава екипът проучва средни и малки общини в областите Видин, Враца и Монтана. Целта е да се оценят нуждите на възрастните хора от региона и възможностите за устойчива подкрепа. През следващите две години започват да организират здравни прегледи и да осигуряват домашни помощници, със средства на дарителите на Фондация BCause. Благодарение на натрупаната информация, впечатления и опит избрат да стартират дейността си в региона на община Мездра. В края на 2016 година се учредява Фондация „Проект Северозапад“ като местнобазирана организация. Нейната цел е да развие устойчиви услуги и подкрепа за старите хора и паралелно с това да инвестира в местен капацитет и знание.
Средствата, с които Фондация „Проект Северозапад“ работи до момента, са изцяло осигурени от дарители. Можете да подкрепите работата на фондацията с онлайн дарения в Платформата.бг.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар