сряда, 23 август 2017 г.

Чрез въвеждането на състрадателната употреба ще помогнем на пациенти, за чието лечение няма друга алтернативаЗам.-министър Лидия Нейчева каза, че по отношение на паралелния износ на лекарствени продукти предвиждаме създаването на Експертен съвет към ИАЛ, който съвет ще изготвя списък с лекарства, чийто износ може да бъде ограничаван, при условие, че има анализирани данни за недостиг в аптечната мрежа или по някаква причина същите не достигат до пациента.
При представянето на законопроекта за лекарствата тя каза още:
-Успяхме в рамките на стоте дни на този политически кабинет да изготвим законопроект, който е обвързан и с една от темите и на Българското председателство на Съвета на ЕС – за достъпа до лекарства. В този си вид документът е нотифициран от Европейската комисия, като е съобразен и с Решението на Конституционния съд на Р.България. В този смисъл сме спокойни, че е неатакуем. Очакваме политическата подкрепа от всички парламентарно представени партии, защото тя ще бъде в интерес на хората.
Свободната търговия в ЕС по отношение на лекарствата е „здравословна“, когато е в размер на 5 до 8 % от износа на лекарства, и това се стимулира от страните-членки. В България същата обаче надвишава 50 % за някои медикаменти, което изисква предприемането на мерки.
Сред основните промени, които МЗ предлага в Закона е и въвеждането на „състрадателната употреба“. Това е и моя лична кауза, става въпрос за медикаменти, за които клиничните проучвания са затворени, не се плащат от обществените фондове и са изключително скъпи. По този начин ще помогнем на пациенти, за чието лечение няма друга алтернатива, изчерпани са възможностите за терапия у нас а с лекарствата – предмет на състрадателната процедура ще получат възможност да се лекуват, при това – абсолютно безплатно.
Друга важна промяна засяга извършването на дарение на медикаменти – съгласувателният режим с ИАЛ, от страна на заявителите, се заменя с уведомителен, като това значително ще съкрати сроковете, в които медикаменти-дарение ще достигат до лечебните заведения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар