вторник, 25 юли 2017 г.

Новите безинтерферонови терапии -с близо 100% успеваемост при пациенти с хроничен вирусен С хепатитПрез 2016 г. НЗОК утвърди лечението с новите безинтерферонови режими за всички пациенти с хроничен вирусен С хепатит.
От началото на 2016 г. до месец март 2017 г. това лечение  се прилагаше приоритетно за 12 или 24 седмици само при пациентите с HCV инфекция в стадий на прецироза и цироза (стадийна фиброза F3 и F4), декомпенсирана цироза и с тежки придружаващи заболявания.
След месец март 2017 г. бяха приети нови критерии за лечение, в които приоритетните групи пациенти отпаднаха  и така практически на терапия вече подлежат всички с доказан вирусен „С“ хепатит. Приетите изисквания са съобразени и с новите терапевтични препоръки на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL) за лечение на пациенти с хроничен хепатит С. Една от основните промени в тези препоръки включва по-кратък курс на лечение за широка група пациенти. У нас за повечето пациенти с генотип 1в стадий F0-F2 приложението на два от наличните в България терапевтични режими с директно действащи антивирусни средства (ДДАС) е 8 седмици, което има еднаква ефективност с 12-седмичното лечение.
След успешното приоритетно лечение на повечето болни в стадий на прецироза и цироза, практически всички бъдещи пациенти могат да бъдат включени на новия съкратен режим на лечение. Това ще доведе до изразходване на значително по-малко финансови средства, на рязко намаляване на епидемиологичния риск и на подобрение на здравното състояние на тези пациенти, а не на последно място - и на понижаване на социалното напрежение, свързано с прилагането на съвременна терапия при лечението на хроничната HCV инфекция.
През 2016 г. НЗОК е одобрила 411 здравноосигурени лица (ЗОЛ) за лечение с ДДАС, за което е заплатила сумата от над 38 милиона лева.  През 2017 г., в резултат на договорените много добри отстъпки от страна на НЗОК, стойността на лечението е намалена и до месец май 2017 г. за терапия на 575 ЗОЛ НЗОК е заплатила почти същата сума. За сравнение през 2015 г., когато не е имало ограничение на броя болни, 507 ЗОЛ са получили терапия със стандартното интерфероново лечение, при която успеваемостта е до 50%. Заплатената за целта сума е 8 800 000лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар