петък, 2 юни 2017 г.

GSK България отчете напредък в реализацията на проектите - „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ и „Приказки без край“


Сали Стори

Те са част от корпоративната социална отговорност на фармацевтичната компания.
-Тези два проекта са насочени към подобряване на общото здравно състояние в страната, а напредъка, който бележат е изключителен, каза генералният директор на GSK България Николаос Ксидиас.
Сали Стори, вицепрезидент на GSK и директор на клъстера за Югоизточна Европа, разказа за опита на компанията на глобално ниво. Като научно ориентирана компания, само през 2016 г. GSK е инвестирала 3.6 млрд. лири за научноизследователска и развойна дейност. Изследванията й са фокусирани в областта на респиратория, ХИВ и инфекциозни заболявания, имуновъзпаления, онкология и редки болести.
През 2010 г. GSK България подкрепя проекта на Националната мрежа на здравните медиатори „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който цели подобряване на здравната култура и хигиенните навици на децата и техните родители.
За 7 години броят на обучените и практикуващи здравни медиатори у нас се увеличават от 105 на 215. Общините, които се присъединяват към инициативата също нарастват на 113 от 53. Подобрява се и достъпа до медицински грижи на хора от ромските общности, тъй като здравните медиатори са свързващото звено между ОПЛ, РЗИ, общините и хората от труднодостъпните райони. За първи път в рамките на проекта е въведена обмяна  на опит между здравните медиатори. Проведени са и два кръга от 5 регулярни регионални срещи.
Благодарение на здравните медиатори, които са хора работещи на терен и произхождащи общността, в рамките на проекта и кампанията за лична хигиена са обучени над 100 деца, заведени са някои от тях за първи път в кабинет за дентална медицинска помощ и са проведени профилактични прегледи за деца и жени с мобилни кабинети.
Към момента „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ е мултиплицирана и в още 4 европейски държави – Унгария, Сърбия, Румъния и Словакия.
Началото на Националната инициатива за подобряване на болничния престой на децата „Приказки без край“ е поставено през месец ноември 2012 г. като част от програмата за социална отговорност на GSK България и „Panadol Baby“. Тя се реализира с подкрепата на Българска педиатрична асоциация. За 5 години аниматорската програма е покрила детските клиники на 14 болници в София, Пловдив, Варна, Плевен и Русе. До този момент аниматорите са направили над 3000 посещения и са достигнали до повече от 11600 деца. Целта на „Приказки без край“ е хоспитализираните деца да се възстановят по-бързо в стресиращата болнична среда чрез четене, музика, театър и празненства. Едновременно с това инициативата позволява да се засили емоционалната връзка между децата, родителите и лекарите.
Компанията е част и от иновативно глобално партньорство с организацията Save the Children, насочено към постигне на трайна промяна за най-уязвимите деца в света и спасяването на живота на 1 млн. деца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар