сряда, 7 юни 2017 г.

Живот за здравеопазването – как? Стилът на диалога или традицията „орел, рак и щука?В края на май в „Албена“ се проведена 16-ата национална среща на Фондация „МОСТ”, под мотото - “Живот за здравеопазването – как? Стилът на диалога или традицията „орел, рак и щука?“, под  патронажа на президента на Р. България Румен Радев. Участие в нея взеха д-р Нигяр Джафер, зам. председател на 44-то НС и народните представители проф. Георги Михайлов и Антон Кутев.
Срещата бе oткpита от Юлия Пиcкyлийcкa, журналист, писател и пpeдceдaтeл нa МОСT и от неотразимата aктpиca Taтянa Лoлoвa, лицe нa фopyмa вече 16 години.
В научната част на събитието свои презентации представиха проф.Иво Кременски, проф. Ивайло Търнев, проф.Тодор Кантарджиев, проф. Ива Петкова, проф.Иван Недков, проф.Маргарита Апостолов, д-р Димитър Тасков, д-р Теодор Замфиров и др.
Двамата здравни медиатори от Стралджа и Провадия споделиха своя опит с аудиторията. От изложението им стана ясно, че у нас работят 215 здравни медиатори в 115 общини. В дейността им влиза обучение в хигиенни навици при децата вкл. и по дентално здраве, предпазване на жените от нежелана бременност, беседи по детско, майчино здравеопазване, прегледи и т. н.
Подчертано бе, че здравните медиатори са свързващото звено между цигани, турци и българи в страната и се ползват с довери е и уважение сред всички тях. А основният извод бе, че медиаторството е работата в екип и там, където няма или не желаят да работят със здравни медиатори е налице нисък имунизационен обхват и ниска здравна култура.
Маг. фармацевт Николай Герасимов запозна присъстващите с историята на фармацията у нас. А маг.фарм. Маргарита Гроздановасе спря на новата роля на магистър-фармацевта в системата на здравеопазване. В презентациите им акцентът бе поставен върху факта, че сме нa чeлнo мяcтo в ЕС пo бpoй нa aптeки, нa пocлeднo пo дocтъп дa лeкapcтвени медикаменти, аптеките са в условие на полу-етичен модел и е необходима национална аптечна карта.
Сред дискутираните теми на форума бяха иновативните подходи в лечението на остеопорозата, очните заболявания, имплантирането на мултифокални лещи и зрителната рехабилитация при заболявания на ретината, 3D принтирането в неврохирургията, некроза на челюстните кости, свързана с медикаментозна терапия при злокачествени тумори и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар