неделя, 11 юни 2017 г.

Българската асоциация за персонализирана медицина проведе първото по рода си в България „Училище за персонализирана медицина“на тема „Персонализирана медицина: молекулярна диагностика в онкохематологията – реалност, възможности и предизвикателства“. Организатор на събитието бе
Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД).
Огромният интерес към събитието е породен от нуждата от информираност по темата -  Персонализирана медицина на всички нива в България. Основната цел на Училището е да представи последните постижения и иновации на персонализираната медицина в областта на онкохематологията, съпътстващата диагностика и иновациите в биотехнологиите.
Идеята е БАПЕМЕД с поредицата от форуми „Училище за персонализирана медицина“ да информира младите специалисти, да повиши тяхната квалификация и мотивация за развитие в тази сфера. Към събитието проявиха интерес участници от различни сектори на здравеопазването – утвърдени медицински специалисти в областта на хематологията и онкологията, молекулярни биолози и други специалисти по здравни грижи от сектора на диагностиката, представители на фармацевтичната индустрия, академичната общност, лекари-специализанти, студенти и пациенти. Форумът даде възможност на участниците да се срещнат на живо с водещи експерти, работещи активно в научната, диагностична и терапевтична сфера на персонализираната медицина. Включилите се в Училището придобиха познания за основан на доказателствата персонализиран подход в диагностиката и лечението, както и възможност за достъп до най-нови данни от клиничната и транслационна медицина и за запознаване в съкратен срок с иновативни техники, средства и подходи в тази революционна сфера от съвременната медицина.
Събитието беше уважено от проф. д-р Георги Михайлов – водещ специалист в областта на хематологията и депутат в 44-то НС. А д-р Явор Дренски, председател на УС на БАПЕМЕД в приветствието си подчерта, че събитието съответства напълно на мисията на Асоциацията и е свързано с един от основните й приоритети, а именно обучение и повишаване на информираността за персонализираната медицина на всички заинтересовани лица и на всички нива от тази сфера.
„Организирайки обучителни семинари, тип училища, БАПЕМЕД се фокусира върху информираността, знанието и компетентността, като основен инструмент и стабилна основа, върху която да се развива и утвърждава персонализирания подход, както в полза на всеки отделен пациент, така и за здравната грижа, като цяло“ каза той.
Д-р Велизар Шиваров – лауреат на престижната награда за млад учен „Питагор“ и част от екипа на УМБАЛ „Софиямед“ откри лекционната част на Училището за персонализирана медицина, представяйки възприятието на един български лекар за персонализирания подход при миелоидни злокачествени заболявания.
Български и чуждестранни лектори представиха на участниците информация, засягаща различни аспекти от областта на науката и практиката (в диагностичната и терапевтичната й част) на онкологичните/ онкохематологичните заболявания.
В заключение организаторите от БАПЕМЕД обобщиха ползите от научните постижения и познанията за молекулярната обусловеност на онкохематологичните заболявания, даващи възможност за прецизиране на диагнозата и за персонален подход на лечение към пациентите. Всичко това води до по-ефективна терапия, повишаване качеството на живот на пациентите и до увеличаване на продължителността им на живот. От представената в Училището информация стана ясно, че въпреки успехите и постигнатото до момента, онкохематологията е една от най-бурно развиващите се области за разработка на персонализирани решения за диагностика и лечение.


Няма коментари:

Публикуване на коментар