петък, 2 юни 2017 г.

Всеки втори млад медик не е мотивиран да се реализира в България86% от младите лекари у нас смятат, че местата за специализация са недостатъчниДанните от проучване*, проведено през м. май сред 515 млади лекари от страната, показват, че над 60% от младите ни лекари не са мотивирани да останат да се реализират професионално в България. Повече от половината анкетирани посочват за предпочитана начална заплата 1000-1500 лв. по време на специализацията. Всяка година около 500 специалиста напускат държавата ни, за да намерят по-добри условия на труд. 
Сред основните причини за тази миграция са: ниско заплащане, което не компенсира инвестициите, вложени за обучението по медицина и не кореспондира с полагания лекарски труд.
Почти половината млади лекари у нас намират за несправедлив начина за прием на специализанти. Те предпочитат връщането на конкурсния изпит, вместо събеседването, което се практикува към момента.
Друг проблем, посочен от младите лекари са недостатъчните места за специализация, както и липсата на обобщена и леснодостъпна информация за актуални конкурси и приеми на бъдещи специалисти.
Според  д-р Радислав Наков, специализант по гастроентерология и редовен докторант, необходимо за развитието на младите специалисти е създаването на единна система за обявяване местата за специализация, за да може процедурата по кандидатстване да бъде максимално улеснена и справедлива за бъдещите лекари.
Над 67% от младите специализанти изразяват виждането си, че университетската болница е най-подходящото място за провеждане на следдипломните обучения, а 20,8% категорично заявяват, че искат болницата, в която специализират да е многопрофилна. Според младите лекари, тази тенденция може да бъде променена с нововъведения в обучителния процес в специализираните лечебни заведения и извънболничната помощ и да се намери начин всички специалности да станат еднакво атрактивни за младите.
------

*то бе реализирано от БЛС и здравната платформа Medical news, с подкрепата на  Асоциация за развитие на медицинската общност, сред младите лекари, относно проблемите в системата на специализация в здравеопазването
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар