петък, 2 юни 2017 г.

БЛС иска сформиране на експертен борд по здравеопазване към Консултативния съвет по национална сигурностВ официално писмо до президента на Р. България ръководството на БЛС изразява своето безпокойство относно съществуващото напрежение в здравната система, което в последните седмици излиза извън контрол. Според лекарския съюз близо десет години след началото на здравната реформа, здравеопазването е все още не балансирано и несъобразено с действителните потребности на пациентите. Именно тази фактическа обстановка налага своевременно разработване и утвърждаване на национален надпартиен консенсус за надграждане на съществуващата към момента несъвършена система на здравеопазване, която според съсловната организация несъмнено е част от националната сигурност на държавата.
Мотивирани от факта, че президента на Р. България следва да е гарант за надпартийно заложените приоритети, БЛС счита за необходимо да се сформира експертен борд по здравеопазване (ЕБЗ) към Консултативния съвет по национална сигурност, в който да вземат участие членове на Български лекарски съюз, други медицински специалисти, широката общественост – медии и представители на пациентски организации. Основна функция на този борд, според БЛС, ще е оказване на подкрепа и съдействие по въпроси, свързани със здравеопазването, разработване на регламенти и процедури, които ще подобрят състоянието на здравната система у нас.
Председателят на БЛС, д-р Венцислав Грозев е категоричен, че в качеството си на най-голяма съсловна организация и в същото време една от най-значимите за реализация на истинска и удовлетворяваща потребностите на пациентите и на лекарите здравна реформа, БЛС притежава експертен потенциал на най-високо професионално ниво, който съвместно с останалите отговорни институции, ще спомогне за правилното и адекватно функциониране на здравната система у нас.
Според съсловната организация, създаването на подобен колективен помощен орган е абсолютно наложително, за да се внесе мир и спокойствието в системата на здравеопазване.

Снимка: BG Sever

Няма коментари:

Публикуване на коментар