петък, 2 юни 2017 г.

Министър Николай Петров и министър Бисер Петков проведоха среща за решаване на казуса с ТЕЛК
В МЗ бе проведена среща между министъра на здравеопазването проф. Николай Петров, зам.-министрите Мирослав Ненков, Лидия Нейчева, Светлана Йорданова, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и зам.-министъра на МТСП Султанка Петрова.
По време на нея бе обсъдена актуалната обстановка, касаеща дейността на ТЕЛК-те в страната, както и създалата се ситуация с отменените текстове на Наредбата за медицинската експертиза. Присъстващите набелязаха план за действие в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект.
В краткосрочен аспект: беше проведен разговор с ресорния вицепремиер Валери Симеонов с цел спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като по този начин ще бъде намерено временно решение за работата на ТЕЛК-овете. По предварителна информация НСТС ще бъде свикан още идния вторник.
В средносрочен аспект двамата министри и екипите им обсъдиха пътна карта по отношение предстоящата реформа в системата, с оглед изпълнение на правителствената програма. Беше решено да бъде сформирана работна група, в която да участват представители на двете министерства и на Националния осигурителен институт. От работната група се очаква да излезе с доклад за структурни промени, които да бъдат предложени и обсъдени в Националния съвет по медицинска експертиза.
В дългосрочен аспект, след широко обществено обсъждане с всички засегнати страни, ще се пристъпи към законодателна инициатива. 

Снимка: ЦЗПЗ

Няма коментари:

Публикуване на коментар