понеделник, 19 юни 2017 г.

УМБАЛ Бургас - единствената болница в Югоизточна България, която има договор с НЗОК за амбулаторна процедура 42Тя е за амбулаторно наблюдение (диспансеризация) на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии и се прилага при три диагнози: ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с тежко протичане.
Всеки пациент, боледуващ от тези заболявания, който кандидатства или провежда лечение с биологични средства с протокол от НЗОК, независимо от местожителството му, може да проведе процедурата в Ревматологично отделение* на УМБАЛ Бургас.
Пациентът може да си запише ден и час за провеждане на процедурата на тел. 056 894 891 всяка събота и неделя от 11 до 13 ч. В определения ден и час той трябва да посети отделението с цялата налична документация по заболяването и личната си карта. След провеждане на процедурата пациентите получават всички необходими документи, които да представят пред експертна лекарска комисия във Варна, Пловдив или София за назначаване/продължаване на биологичното лечение.
-------
*Отделението по ревматология се намира на петия етаж в стария (административния корпус) на УМБАЛ Бургас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар