петък, 2 юни 2017 г.

ЕКОПАК България инвестира над 4 млн. лв. в четири проекта за намаляване на количествата депонирани отпадъци от опаковки

Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК България, съобщи на специална пресконференция:

-За първи път през м. г. организацията започва да събира разделно отпадъци директно от хотели, ресторанти и кафенета, в районита Младост и Ст. Град, с цел да се повиши чистотата на суровините за рециклиране и да се намалят разходите за обработване на отпадъците. И до края на годината са подменени 12 734 от общо 14 541 контейнера с контейнери тип „иглу“ в 64 общини у нас. Благодарение на малките им отвори количеството битов отпадък в тях намалява, повишава се и чистотата на суровината за рециклиране с 50%, а възможността за разпиляване, както и достъпа за крадене от уличните събирачи, са сведени практически до нула.
Организацията преизпълни и целите си за рециклиране с над 4%. Общото рециклирано количество е 64,19% от декларираните количества опаковки, а определената по закон цел е 60%. През миналата година 1226 компании-членки на ЕКОПАК България са декларирали 155 978 т опаковки, пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 100 117, 47 т отпадъци от опаковки, от които 47 746,38 т хартия, 23 795,52 т стъкло, 16 874,08 т пластмаса, 4 806,94 т метал и 6 851,77 т дървесина.
През 2016г ЕКОПАК България вложи 2,5 млн. лв. в първата в страната и единствена за Балканите инсталация за сортиране на стъклен отпадък по цвят в с. Равно поле, която има капацитет да обработва 100 тона стъклени опаковки дневно. Това е изключително модерно съоръжение при което човешкия труд е избегнат.
Инвестирахме над 4 млн. лв. в четири проекта за намаляване на количествата депонирани отпадъци от опаковки.
Новите проекти, с които ще намаляваме отпадъците от опаковки на сметищата са - заключваща хидравлична система за цветните контейнери, пълна подмяна на „раклите“ с контейнери тип „иглу“ и разделно събиране „от врата на врата“. Последният проект стартира от община Свиленград, където са раздадени 100 домакински контейнера. Резултатите показват 97% чистота на отпадъка и 99% участие.
За 13-та поредна година организацията затвърди водещата си позиция сред останалите в бранша за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,4% пазарен дял. Тя покрива 2 630 718 жители население и обслужва 14 541 цветни контейнера с 38 камиона с интегрирана GPS система, която следи в реално време извозването на отпадъците по вид, по данни на МОСВ за 2016 г. Имаме 19 площадки за сортиране на отпадъците,  от които 15 са собственост на организацията ни..
През 2017 г. ЕКОПАК България ще инвестира 1,1 млн. лв. в изграждането на нова инсталация за сортиране на пластмаса и хартия в София и ще се грижи за разделното събиране на отпадъци от опаковки в 22 нови общини.
Все повече компании – членове прилагат световните тенденции за превенция и минимизиране на опаковките. Напр. опаковките за вода са с намалено тегло.

Няма коментари:

Публикуване на коментар