петък, 2 юни 2017 г.

От 2 юни сиропът Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution става безплатен за нуждаещите се трансплантирани децаМЗ бе сезирано от направителствени организации, че се налага пациенти да доплащат сумата от 7, 86 лв. за лекарството Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution – 50 ml x 1 (сироп).
За изясняване на случая МЗ  изиска информация от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) и НЗОК, от където стана ясно:
Лекарственият продукт Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution – 50 ml x 1 е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) през 2010 г. До възникването на казуса медикаментът е рефериран в групата лекарствени продукти с INN Ciclosporin, перорална форма - capsule  (таблетки) и oral solution (сироп), и на пациентите не се е налагало да  доплащат.
Доплащането става факт от 2 ноември 2016 г., след преизчисляване на групата с INN Ciclosporin, при което референт в групата става Sandimmun Neoral Capsule, soft 50 mg x 50, пише в доклада на НСЦРЛП до ресорния заместник-министър.
Националният съвет е изискал становище от НЗОК дали двата медикамента да бъдат разделени в отделни групи според лекарствената форма - capsule и oral solution. Становището на НЗОК е положително – „за“ разделяне на таблетките и сиропа в отделни групи, като по този начин пациентите няма да доплащат и за двата медикамента.
Промяната ще бъде публикувана на сайта на Съвета на 2 юни – деня, в който се прави месечната актуализация на Позитивния лекарствен списък. В аптечната мрежа Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution, без доплащане от страна на пациентите ще е достъпен от 16 юни, когато НЗОК актуализира аптечния софтуер.
За осигуряване безплатното лечение на трансплантираните деца в периода 02.06.17 г. – 16.06.17 г., медикаментът Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution ще бъде отпускан срещу рецепта и без доплащане в аптека „Мина“ (бул. „Георги Софийски“ №10 – срещу арката на „Александровска“) обещаха от фирмата-притежател на разрешението за употреба „Новартис“, след разговор със заместник-министър Лидия Нейчева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар