сряда, 3 май 2017 г.

II САГБАЛ „Шейново“ и МБАЛ Ихтиман обединиха усилията си за подобряване на майчиното и детско здравеПрез август 2015 година II САГБАЛ „Шейново“ в партньорство с МБАЛ Ихтиман стартира проект с наименование „Подобряване на майчиното и детско здраве, чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години, с акцент върху групите в риск с фокус върху ромското население“ по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Основната цел на проект е свързана с осигуряване на здравна информация, здравно образование и консултации с цел повишаване на общата здравна култура и разбирането за адекватни грижи и поведение по време на бременност. Провеждането на здравно-информационни кампании сред групи, поставени в риск, е първа и основна стъпка към опазване здравето на децата и техните майки. Този проект даде възможност и доведе до преки резултати за подобряване на здравната култура и образование сред ромската общност. Предоставените неонатални и педиатрични грижи, както и прилагането на политиките на репродуктивно здраве и семейно планиране оказват осезаем ефект върху общността.
За периода на проекта високо-квалифициран медицински екип от II САГБАЛ „Шейново“ съвместно с МБАЛ Ихтиман осъществи:
253 първични АГ прегледа;
255 вторични АГ прегледа;
847 първични педиатрични прегледа;
1 701 вторични педиатрични прегледа;
101 ваксини
350 скрининг теста на централна нервна система и
400 скриниг теста за глухота.
Чрез дейности по проекта са достигнати:
250 бременни жени и родилки (в това число бременни жени и родилки, представители  на целевата група от ромски произход – 100 души);
850 новородени и деца до 3-годишна възраст и техните семейства (в това число 450 от целевата група от ромски произход).
Общата стойност на проекта, финансиран чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, възлиза на 231 623,26 евро.

Няма коментари:

Публикуване на коментар