понеделник, 8 май 2017 г.

Епидемиолози алармират: 80% от инфекциите се причиняват от мръсни ръцед-р Валентина Цанева
 В Световния ден за хигиена на ръцете, 5 май, лекари и медицински сестри от Болница „Тракия“, студенти по медицина от Тракийския университет, представители на РЗИ-Стара Загора участваха в кръгла маса, посветена на борбата с антибиотичната резистентност.
„Това е проблем, който все повече се задълбочава в световен мащаб и се дължи на много фактори, но най-вече на прекомерния и често нецелесъобразен прием на антибиотици“, обясни епидемиологът и главен инфекционист на болница „Тракия“ д-р Валентина Цанева. Хигиената на ръцете е един от начините да се борим за ограничаване на този процес, тъй като 80% от инфекциите се причиняват от замърсени ръце, поясни тя.
Превенцията на вътреболничните инфекции (ВБИ) e също важен елемент в борбата срещу антибиотичната резистенстност. По данни на СЗО болниците в 121 страни по света, сред които и България, се борят за ограничаване на ВБИ, въвеждайки системи за дезинфекция на ръцете на медицинския персонал и пациентите и спазвайки определени правила на поведение. Такава система е въведена и успешно се развива и работи в Болница „Тракия“, където на всеки етаж и във всяко отделение е монтиран апарат за бърза дезинфекция на ръцете. Хирургичният блок на болницата разполага с безконтактни системи за дезинфекция на ръцете. Непрекъснат е и процеса на обучение на медицинския персонал.
„4 милиона души по света се заразяват всяка година от вътреболнична инфекция, но със спазването на мерките за хигиена на ръцете можем да предотвратим от 20 до 30% от тези случаи“, обясни в прецентацията си д-р Петко Иванов от „Еколаб“. Той представи кратък обучителен филм как правилно се измиват ръцете така, че да бъдат дезинфекцирани и така наречените „сиви зони“ – върховете на пръстите и палците на двете ръце. Със своя прецентация по темата се включиха и студентите по медицина от Тракийския университет. Накрая всички участници си направиха обща снимка, издигайки мотото на тазгодишната кампания за чисти ръце на СЗО „Борбата с антибиотичната резистентност е във вашите ръце“.
Участниците в третата по ред кампания за хигиена на ръцете, органицирана от Болница „Тракия“, получиха поздравителен адрес от началника на РЗИ-Стара Загора, д-р Златина Нанева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар