четвъртък, 13 април 2017 г.

МЗ успешно приключи проект за подобряване на пренаталната диагностика и неонаталните грижи34 лечебни заведения в цялата страна ще получат модерна апаратура за специални грижи за новородените и недоносени деца.
„С доставката на свръхмодерните 437 апарата се надяваме да запазим трайната тенденция за намаляване на детската смъртност, която в най-голяма степен отразява нивото на една здравна система“, каза при отчитането на проекта зам.министърът на здравеопазването доц. Атанас Кундурджиев. Помощта за детското здравеопазване е в размер на 12 774 308 лева и включва свръхмодерна апаратура за механична вентилация и за постоянно положително налягане в дихателните пътища, мобилни рентгенови и ултразвукови апарати, транспортни кувьози, кувьози за специални грижи за новородени деца и за интензивни грижи за недоносени деца с екстремно ниско тегло, монитори за основни жизнени функции с пулсоксиметър, апарати за церебрално функционално мониториране, апарати за инхалаторно приложение на азотен окис и други.
Проектът е финансиран по Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
Служебното ръководство на МЗ завари проекта като рисков, но успя да мобилизира усилията на специалистите и да го изведе до успешен финал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар