четвъртък, 13 април 2017 г.

Д-р Станимир Хасърджиев бе преизбран за трети път за член на Борда на Европейския пациентски форумТова стана факт по време на годишна среща на Европейски пациентски форум (ЕПФ) в Брюксел.
По време на нея бе представен и доклад за изминалата 2016 г., новата кампания на ЕПФ – „Универсален достъп за всички“, както и стратегията на ЕПФ за 2017-а година.
Поредното преизбиране на д-р Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация (НПО), за срок от 2 г. е доказателство и признание за неговия принос в дейността на Европейския пациентски форум, създаден още през 2003 г. в отговор на необходимостта от силна и обединяваща организация на европейска ниво, която да дава гласност, представителност и легитимност на местните пациентски организации в Общността. Понастоящем в Европейския пациентски форум участие имат 49 пълноправни и 17 асоциирани организации членове.
Партньорството между ЕПФ и НПО беше установено през 2010 г. и оттогава двете организации непрестанно си сътрудничат по различни проекти на национално и европейско ниво. В момента в България се провежда трети модул (Фондонабиране) на Програма на ЕПФ за стратегическо развитие на капацитета на пациентските организации, като НПО е както координатор, така и участник в самото обучение, в което участват още 10 организации от и 5 извън мрежата на НПО.
Друг изключително важен дългосрочен съвместен проект е Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (PACT) – инициатива за дългосрочен диалог с широк спектър от заинтересовани страни в сферата на здравеопазването на европейско ниво, целяща намирането на иновативни решения за подобряване на достъпа до качествено здравеопазване в Европа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар