четвъртък, 13 април 2017 г.

A hub - Първото пространство за социални иновации у нас отвори вратиИновативното пространство има за цел да поддържа достъпна среда за диалог и дългосрочни партньорства между бизнеса, гражданския сектор, институциите, университетите и обществото, както и да развива проекти със социална насоченост. Мисията на хъба, създаден по идея на фондация “Заслушай се”, с подкрепата на Български център за нестопанско право (БЦНП), TELUS International Europe, е да предостави на НПО сектора и на бизнеса място за съвместни инициативи, насочени към създаването на социална промяна и подобряването на средата, в която живеем.
-Подкрепата ни към този проект е естествено продължение на философията на TELUS International Europe “Да даваме там, където живеем”. Чрез останалите ни проекти в сферата на социалната отговорност ние отдавна работим за това да създаваме условия за устойчива промяна. Създаването на A hub e една добра предпоставка повече компании в България да припознаят тази кауза като своя, каза Ксавие Марсенак, президент на TELUS International Europe.
-Всички ние, независимо дали сме от НПО сектора, бизнеса, независимо какво работим, трябва да създаваме възможности и да сме достатъчно предприемчиви, за да ги реализираме. A hub е пространството, в което да се случват тези неща и да мотивираме всеки, който иска да реализира своите смели идеи. Пространството създава усещане за равенство. И логото ни е – Всички сме равни,” добави Ашод Дерандонян, председател на фондация “Заслушай се”.

-------
-TELUS International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. Компанията финансира реализацията на проекта, както и функционирането му в следващата една година. Представители на мениджмънт екипа и ще предоставят своята експертиза за развитието на A hub, с цел постигане на устойчивост, като в дългосрочен план експертите на TELUS International Europe планират да проведат редица обучения, насочени към представители на НПО сектора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар