четвъртък, 13 април 2017 г.

Лошото качество на въздуха в затворени помещения е причина за 50% от заболяваниятаМаркират боите - пазещи здравето и природатаОт м. април нов символ върху кутиите в магазинната мрежа удостоверява, че продуктите съдържат под 1гр. летливи органични съединения (ЛОС)* на литър. Това е 30 пъти по-малко, спрямо максимално допустимите норми на пазара в момента. Боите са проверени и утвърдени от EUROFINS и покриват всички изисквания за продукт в категория с най-ниски емисии на замърсители.
Според изследване на EnviroVent хората прекарват над 90% от времето си в затворени помещения. Нивата на органични замърсители са от 2 до 5 пъти по-високи в закрити помещения, а лошото качество на въздуха вътре е причина за 50% от заболяванията на хората работещи там.
За да се намали влиянието на ЛОС върху човешкото тяло трябва редовно да се осигурява приток на свеж въздух в затворените помещения, а при употреба на продукти, съдържащи ЛОС да се осигури добра вентилация и на помещението, където се използват. При покупка на продукти е важно да се избират тези, с най-ниски нива на ЛОС. Запасяването и съхраняването на такъв тип продукти в дома ни, може да доведе до протичане и освобождаване на ЛОС във въздуха дори и да са затворени.
Оргахим е първият български производител в категорията, който маркира продуктите си и сключва споразумение за сътрудничество в тази насока с независима и водеща лаборатория. Тя застава с реномето си зад твърдението, че продуктите с тази маркировка съдържат 30 пъти по-малко ЛОС от разрешените за пазара норми. Първите продукти, които ще се маркират са Леко със Сребърни йони и SPIRIT полутранспарентни бази мат и сатен.
Това е една от основните части от стратегията на компанията  за корпоративна социална отговорност – да  образова потребителите относно по-природосъобразни решения.
-------
ЛОС* са химикали, които се отделят във въздуха при стайна температура. Много от продуктите, които ползваме в домовете си са източници на ЛОС не само при употребата им, но и при тяхното съхранение.
Сред най-разпространените източници на ЛОС са почистващите и дезинфекциращи препарати, ароматизаторите, аерозолните спрейове, консервантите за дърво, бои, лакове и разтворители. Те биха могли да предизвикат дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, гадене, умора, виене на свят или кожни раздразнения.
Няма коментари:

Публикуване на коментар