сряда, 22 март 2017 г.

Виктор Фачев е новият HR мениджър за две от бизнес направленията на водещата фармацевтичната компания Sanofi за Централна и Югоизточна ЕвропаТой ще управлява HR политиката на компанията за бизнес направленията „Лекарства без лекарско предписание“ и „Общи лекарства“ в девет държави, в които Sanofi оперира - България, Сърбия, Словения, Хърватска, Македония, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Албания. Виктор ще отговаря за планиране и набиране на кадри, оценка на трудовото представяне, обучение и задържане на човешкия потенциал, мотивация и развитие на талантите, организационно консултиране, HR политики, развитие на екипи и тренинги, мениджмънт на промяната в двете направления.
Едновременно с това ще отговаря за оперативното управление на човешките ресурси за всички направления на Sanofi в България, Македония и Косово.
Фачев се присъединява към екипа на Sanofi през 2015 година, като до сега заема позицията HR мениджър за България. Преди това има опит в управлението на човешките ресурси на глобални и регионални позиции в България, САЩ и Германия. В продължение на 3 години оглавява различни HR проекти в Hewlett-Packard, включително и за Азиатско-тихоокеанския регион и Япония. Работил е и за EXL Service, както и за HR политиката на козметичната компания Avon за България, Албания и Македония. Завършил е „Международен маркетинг и мениджмънт“ в Lauder Business School - Vienna International College.

Няма коментари:

Публикуване на коментар