понеделник, 27 март 2017 г.

Първият за България център на HISPA бе открит в УМБАЛ „Александровска“HISPA (HYPERTENSION, INFARCTION and STROKE PREVENTION ASSOCIATION) е централно и източноевропейска неправителствена организация, която има изградена мрежа от центрове в страните от Централна и Източна Европа за навременна профилактика, диагностика, лечение и проследяване на хора с повишен сърдечно-съдов риск, а също и на комплицирани сърдечно-съдови пациенти.
„До сега в България не е съществувал център на HISPA, но официалните статистически данни показват трайна тенденция за нарастване на сърдечносъдовата смъртност и на смъртността от мозъчен инсулт у нас. В последните години се наблюдава известно снижаване на смъртността от сърдечен инфаркт в резултат от въведеното в България модерно лечение на острия коронарен синдром в разкритите в страната лаборатории за инвазивна диагностика и лечение, каквато имаме и ние“, обясни доц. Добрин Василев, началник на кардиологичната клиника в лечебното заведение.
В България сърдечната смъртност е 65-66% от общата смъртност, а 80% от случаите са свързани с артериалната хипертония. Продължителността на живота у нас е с около 15% по-ниска от средната за Европа, като в 70-80% от случаите това се дължи на сърдечносъдовите заболявания.
Поради високата честота на сърдечносъдовите заболявания, за които съществува ефективна профилактика и съвременно лечение и високото професионално ниво на специалистите в кардиологичната клиника на „Александровска“, HISPA базира българския център в лечебното заведение.
Той ще представлява функционален експертен център за обучение, развитие и подобряване на диагностиката, лечението и обгрижването на пациенти със сърдечни заболявания.
Центровете на HISPA развиват многоспектърна образователна, лечебно-диагностична и научно-изследователска дейност и имат за цел да постигнат информираност на обществото за ССЗ,  да оказват методична помощ на лекари и пациенти, както и да обучат голям брой специалисти, в т.ч. медицински сестри, в избора на най-правилния подход за редукция на общия сърдечносъдов риск, като се започне с профилактиката и с индивидуализирана терапевтична стратегия за всеки отделен пациент.
До момента центровете на HISPA са 42, разкрити в Сърбия, Хърватия, Черна гора и Босна. България е петата държава, в която HISPA създава център. Предстои мрежата да се разрасне в Беларус, Русия, Казахстан, Азербайджан, Грузия.
Информацията за пациентите от всички страни се обединява в електронни регистри, разделени по груби: за диабетици, за деца с артериална хипертония, за пациенти с инфаркт, с предсърдно мъждене и др., което позволява да се анализира здравния статус и поведение на високо рисковите групи и да се улеснят научните изследователи, които се профилират по-тясно в специалността, подчерта основателят на HISPA проф. Небойша Ташич.
Доц. Василев допълни, че идеята на Центъра е клиниката да преустанови  кампаниите с безплатни прегледи и пациентите да могат всеки ден да разчитат на внимание и грижа. Симулациите ще бъдат ограничени със скриниг листа, чрез която ще се определя тежестта на заболяването и степента на риска от сърдечно-съдов инцидент.


Няма коментари:

Публикуване на коментар