сряда, 22 март 2017 г.

В България мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличаваОбучението се организира за шеста поредна година от Националната мрежа на здравните медиатори в партньорство с Факултета по обществено здраве към МУ-София.
Част от обучените здравни медиатори са подкрепени от ГлаксоСмитКлайн по проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който стартира в България през 2010 г. и се разшири в пет европейски държави – България, Румъния, Словакия, Унгария и Сърбия. Целта му е да създаде устойчива мрежа от здравни медиатори в тези държави, които да допринесат за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести и намаляване на нивата на детската смъртност сред уязвимите групи. Партньорите от различните държави споделят своите добри практики, обменят опит във връзка с подобряването на достъпа до здравни грижи и работят за осигуряване на устойчивост на медиаторските програми в петте държави.
И през тази година още 39 човека ще бъдат обучени във Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София от медицински специалисти и екипа на Националната мрежа на здравните медиатори. Новите попълнения сред здравните медиатори са избрани чрез конкурс, проведен в съответната община. Сред основни критерии за избора им са - завършено средно образование, принадлежност към общността, в която ще работят, добро познаване на проблемите на общността, съпричастност към тях и владеене езика/езиците на общността. Фокус в обучението е поставен още върху ваксинопредотвратимите заболявания, майчиното и детско здраве, семейното планиране, работата на терен.
В рамките на обучителната програма здравните медиатори ще имат възможността да се запознаят с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и да получат информация относно основни заболявания (превенция, профилактика и лечение). След преминаване на обучението, здравните медиатори ще работят по различни здравни програми и проекти за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на детската смъртност, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на Регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях кампании в сферата на здравеопазването.
Новите здравни медиатори ще работят в общините Камено, Несебър, Златарица, Сунгурларе, Аксаково, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Севлиево, Ружинци, Борован, Оряхово, Добрич, Луковит, Брацигово, Искър, Ихтиман, Карлово, Септември, Твърдица, Тунджа, Кубрат, Пловдив, Монтана, Русе, Шумен, Мъглиж, Чирпан, Котел, Борово, Куклен и Разлог. През 2017 г. с бюджет, осигурен от държавата.
В страната работят общо 215 здравни медиатори в 113 общини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар