вторник, 7 март 2017 г.

Частни компании се обединиха в Алианс за енергийна ефективност

„Един от основните фактори за създаването на Алианса за енергийна ефективност (АЕЕ) е осъзнатата отдавна необходимост от наличието на професионална организация, която да може ефективно да комуникира с институциите, определящи регулаторната рамка и политиките в сектора, както и да излъчва към тях добре аргументирани и единни послания и предложения. Именно затова нашата цел е да бъдем доверен партньор и участник във формирането на политиките и стратегиите за ефективно и устойчиво използване на енергийните ресурси в България“, коментира Кирил Райчев, председател на АЕЕ.
Членовете на АЕЕ са компании, които работят в сектора на енергийната ефективност и разполагат със значителен практически опит, знания и визия за въвеждането у нас на енергоефективни продукти и услуги от следващо поколение, които ще позволят устойчивото постигане на националните цели, произтичащи от целите на ЕС. Те ще работят активно за утвърждаването на високи професионални стандарти и пазарни принципи и модели на работа, както и за стимулиране и подкрепа в развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България. чредители на АЕЕ са 8 компании, като в момента към Алианса се присъединяват още три компании и едно физическо лице, а до края на 2017 г. се очаква броят на членовете да бъде удвоен. Една от другите големите цели на АЕЕ е той да се превърне скоро в представителна организация за бранша.
На събитието, по повод представянето на АЕЕ, присъстваха зам.-министърa на икономиката Любомир Ганчев, изпълнителния директор на Фонда на фондовете Валери Белчев и изпълнителния директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници Димитър Дуков.

Няма коментари:

Публикуване на коментар