вторник, 7 март 2017 г.

Национална информационна кампания „Ваксинко“ навърши една година от създаването си
Национална кампания „Ваксинко“ се организира в контекста на ниска обществена информираност по отношение на: ваксинопредотвратимите заболявания; производствения процес и сигурността на ваксините; колективната и индивидуална нужда от провеждане на имунизации; необходимостта от стриктно спазване на имунизационния календар.
Стартът накампанията бе даден на дискусионен форум „Ваксините – обществени нагласи и научни факти”, който даде възможност за обсъждане на проблемите, свързани с ваксинопрофилактиката в страната между всички заинтересовани страни.
За последната година сайтът на кампанията www.vaksinko.bg беше посетен от близо 14 000 потребители, предимно във възрастовата група от 25 до 34 г. Фейсбук страницата има над 11000 фена, като средно всеки пост е достигнал до над 1500 потребители, а за целия период на кампанията общо страницата и/или конкретни нейни постове за били видени над 540 000 пъти.
В рамките на инициативата бяха разпространени 100 000 брошури и 15 000 плаката в РЗИ и ДКЦ в цялата страна. За целите на кампанията беше създаден видео клип, насърчаващ ваксинопрофилакиката. Бяха направени и кратки интервюта с родители, които са имунизирали децата си. Клиповете се излъчваха в столичното метро, както и в социалната мрежа. Беше отбелязана и Европейска имунизационна седмица чрез активности, насочени към бъдещи и настоящи родители и техните деца. „Ваксинко“ взе участие и на здравните изложения Мисия здраве, Билмедика/Булдентал и Зона здраве, а също и в Софийски фестивал на науката. За популяризиране на кампанията бяха организирани и промоционални събития в столичното метро, както и събития в магазини Хиполенд.
Сред постиженията на страната ни в областта на ваксинопрофилактиката за последната година се нареждат продължаването на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка и приемането на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България 2017-2021 г.
„Ваксинко“ ще продължи да работи в посока постоянна актуализация на имунизационния календар съобразно препоръките на европейските и международни организации и нуждите на Р България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар