понеделник, 13 март 2017 г.

НРД 2017 за денталните дейности бе изпратен за обнародване в „Държавен вестник“Според НРД за денталните дейности за 2017 година здравноосигурените на възраст над 18 години ще имат право на три безплатни дентални процедури, включващи екстракция /вадене/ и обтурация /пломбиране/ на зъби.
Другият важен момент е, че от 30 септември отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична дентална помощ ще става само през информационната система на НЗОК, с което отпада необходимостта от представяне на отчетните документи в районните здравноосигурителни каси на хартиен носител.
Удължава се и срокът за отчитане на изпълнителите на дентална помощ през портала на НЗОК. То може да става до четвъртия работен ден на месеца, следващ отчетния, вместо до третия, както беше досега.
За тази година средствата за здравноосигурителните плащания за дентална помощ съгласно приетия Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 147 милиона лева.
Предстои договарянето на Анекс и за допълнителна протетична дейност за хората в пенсионна възраст.

Няма коментари:

Публикуване на коментар