сряда, 22 март 2017 г.

МЗ получи 12 милиона лева от ЕС за въвеждане на електронното здравеопазване в БългарияВицепремиерът и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев положи  подписа си под договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.
Проектът на Националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2 е в изпълнение на Националната здравна стратегия 2014-2020 на МЗ и на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.
С това на практика ще бъде въведено електронното здравеопазване у нас. Предвидено е разработването и въвеждането на регистри и номенклатури в областта на здравеопазването, развитието и националното внедряване на единен идентификатор, фармако-терапевтична експертна система, изграждане на платформа на НЗИС, въвеждане на електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта и други. Общата продължителност за изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати е 22 месеца.
Чрез изграждането на Националната здравна информационна система значително ще бъдат подобрени качеството и ефективността на здравеопазването у нас, като същевременно ще бъде оптимизирана и контролната дейност на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция „Медицински одит“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар