сряда, 1 февруари 2017 г.

НПО и Главна дирекция „Национална полиция“ ще си сътрудничат с цел превенция и борба с корупцията в сферата на здравеопазванетоГлавна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) се нарежда сред многото други институции, с които НПО работи за подобряване качеството на предоставяното медицинско обслужване, в това число и в защита правата на българските пациенти при неправомерно поискани средства за лечение.
Сътрудничеството между НПО и ГДНП, чрез платформата за пациентска удовлетвореност „Здравен отзив“ ще даде възможността постъпващи през портала сигнали за корупция директно да бъдат препращани към ГДНП, която от своя страна ще предприема действия по компетентност. Основният стремеж е към улесняване комуникацията между пациентите и институциите с цел стимулиране на гражданската активност, за подобряване качеството на предоставяното здравно обслужване, борба със злоупотребите в системата на здравеопазването и пр.
Платформата „Здравен отзив“ дава възможност на пациентите да подават сигнали във връзка различни неуредици (санитарно-хигиенни условия, неетично отношение, нерегламентирани плащания, дискриминация и прочее) и да споделят цялостния си опит от българската здравна система. В същото време дейността на комисия „Здравеопазване“ към ГДНП е насочена към противодействие на престъпления в сферата на здравеопазването - при наличие на сигнали за извършвани закононарушения от служители в Министерство на здравеопазването, второстепенните разпоредители с бюджетни средства и лечебните заведения, те биват насочвани към съответните структурни звена на МВР за извършване на проверка.
Порталът за пациентска удовлетвореност „Здравен отзив“ бе официално представен през месец октомври м.г.
До момента в платформата „Здравен отзив“ са публикувани резултатите от проверки по няколко десетки сигнала, подадени в НПО през текущата година, а други са в изчакване на отговор по компетентност от съответните институции.


Няма коментари:

Публикуване на коментар